úřední deska 2019

Pro přehlednost jsme pro Vás elektronickou úřední desku 2019 rozčlenili:

  1. Rozpočet
  2. Pozvánky na zasedání ZO
  3. Usnesení
  4. Obecně závazné vyhlášky
  5. Prodej a pronájem
  6. Informace z obecního úřadu
  7. Informace z jiných úřadů
  8. Dokumentace k volbám
  9. Veřejné zakázky

ROZPOČET

Rozpočtové opatření č. 7-2019 (publikováno 9. 1. 2020)

Rozpočet na rok 2020 (publikováno 18. 12. 2019)

Rozpočtové opatření č. 6-2019 (publikováno 17. 12. 2019)

Návrh rozpočtu na rok 2020 obce Dasnice  (publikováno 18. 11. 2019)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu USC k 31. 10. 2019(publikováno 18. 11. 2019)

Rozpočtové opatření 5-2019 (publikováno 11. 11. 2019)

Střednědobý výhled rozpočtu obce Dasnice na roky 2022 – 2024 (publikováno 11. 11. 2019)

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Dasnice na roky 2022 – 2024(publikováno 22. 10. 2019)

Rozpočtové opatření č. 4. – 2019 (publikováno 25. 9. 2019)

Informace o zveřejňovaných dokumentech podle zákona č. 250-2000 Sb. (publikováno 20. 8. 2019)

Rozpočtové opatření 3-2019 (publikováno 2. 7. 2019)

Rozpočtové opatření  č. 2-2019 (publikováno 30. 5. 2019)

Rozpočtové opatření č. 1-2019 (publikováno 3. 4. 2019)

Informace o zveřejňovaných dokumentech podle zákona č. 250-2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (publikováno 3. 4. 2019)

Závěrečný účet obce Dasnice za rok 2018 (publikováno 4. 3. 2019)

Informace o zveřejňovaných dokumentech podle zákona č. 250,2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  (publikováno 6. 2. 2019)

Návrh závěrečného účtu obce Dasnice za rok 2018 (publikováno 5. 2. 2019)

Rozpočet obce Dasnice na rok 2019 (publikováno 2. 1. 2019)

Rozpočtové opatření 5-2018 (publikováno 2. 1. 2019)

Návrh rozpočtu na rok 2019 obec Dasnice (publikováno 10. 12. 2018)

Střednědobý výhled rozpočtu obce Dasnice na roky 2019-2021 (publikováno 3. 1. 2018)


POZVÁNKY

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Dasnice konané 16. 12. 2019 v 16.30 hod. (publikováno 9. 12. 2019)

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Dasnice konané 6. 11. 2019 v 16.30 h (publikováno 29. 10. 2019)

Pozvánka na zasedání ZO konaného dne 23. 9. 2019 od 16. 30 hod. (publikováno 13. 9. 2019)

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce konané dne 24. 7. 2019 (publikováno 16. 7. 2019)

Pozvánka na zasedání ZO konané 24. 6. 2019. (publikováno 17. 6. 2019)

Pozvánka na zasedání ZO dne 29.5.2019 (publikováno 21. 5. 2019)

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce konané 1. 4. 2019 (publikováno 22. 3. 2019)

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Dasnice konané 27. 2. 2019(publikováno 15. 2. 2019)


USNESENÍ

Usnesení z 10. řádného zasedání zastupitelstva obce Dasnice konaného dne 16. 12. 2019 (publikováno 18. 12. 2019)

Usnesení z 9. řádného zasedání ZO Dasnice konaného dne 6. 11. 2019 (publikováno 11. 11. 2019)

Usnesení z 8. řádného zasedání zastupitelstva obce Dasnice konaného 23. 9. 2019 (publikováno 1. 10. 2019)

Usnesení z 7. řádného zasedání Zastupitelstva obce konané dne 24. 7. 2019 (publikováno 29. 7. 2019)

Usnesení z 6. řádného zasedání ZO Dasnice konaného dne 24. 6. 2019 (publikováno 28. 6. 2019)

Usnesení z 5. řádného zasedání zastupitelstva obce Dasnice konaného dne 29. 5. 2019 (publikováno 5. 6. 2019)

Usnesení z 4. řádného zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 1. 4. 2019 (publikováno 4. 4. 2019)

Usnesení z 2. řádného zasedání ZO Dasnice konaného 27. 12. 2018 (publikováno 2. 1. 2019)

Usnesení z 3. řádného zasedání ZO Dasnice (publikováno 7.3. 2019)


VYHLÁŠKY

Obecně závazná vyhláška obce č. 2-2019, o místním poplatku ze psů (publikováno 16. 11. 2019)

Obecně závazná vyhláška obce Dasnice č. 1 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (publikováno 16. 11. 2019)


PRODEJ A PRONÁJEM

Záměr obce 4-2019 pronajmout nebytové prostory (publikováno 1. 12. 2019)

záměr pronajmout část pozemku č.j. 3-2019 (publikováno 11. 11. 2019)

Záměr obce pronajmout nebytový prostor čp. 42 pavilon A (publikováno 22. 10. 2019)

1-2019 záměr pronajmout část pozemku (publikováno 24. 4. 2019)


INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Informace o zveřejňovaných dokumentech – Kotlíkové půjčky (publikováno 16. 12. 2019)

Program na poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje “Kotlíkové půjčky” (publikováno 11. 11. 2019)

Příloha č. 1 Žádost o NFV

Příloha č. 2 Návrh smlouvy obec a osoba

Příloha č. 3 Finanční vyúčtování projektu

Splátkový kalendář

Svoz objemného odpadu – 2. 11. 2019 (publikováno 30. 10. 2019)

Informace pro občany – nově na OÚ v Dasnicích umístěn E- Box s B – boxem (publikováno 29. 10. 2019)

Čipování psů proběhne 2. 10. 2019 od 16.00 hod. na OU Dasnice (publikováno 18. 10. 2019)

Od ledna 2020 bude povinné čipování psů (publikováno 17. 9. 2019)

Veřejná vyhláška TP-5-368-2019 (publikováno 28. 8. 2019)

Svoz objemného odpadu 23. 8. -25. 8. 2019 (publikováno 21. 8. 2019)

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost PV- 1-2019 až PV 4-2019 (publikováno 19. 8. 2019)

žádost dle zákona 106-1999 ze dne 19. 8. 2019  (publikováno 19. 8. 2019)

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny – 15. 8. 2019 (publikováno 30. 7. 219)

Připomínky k autobusovým jízdním řádům v Karlovarském kraji pro období platnosti do 15. 12. 2019 (publikováno 2. 7. 2019)

Veřejná vyhláška – TP – 4-286-2019 (publikováno 28. 6. 2019)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje (publikováno 13. 6. 2019)

Svoz objemného odpadu (publikováno 29.5.2019)

Svoz nebezpečného odpadu (publikováno 29.5. 2019)

Termíny svozů komunálního odpadu (publikováno 29.5.2019)

Kotlíkové dotace – 3. výzva, kotlíkové půjčky (publikováno 15. 5. 2019)

25. 5. 2019 očkování psů (publikováno 3. 5. 2019)

Kam s použitými pneumatikami (publikováno 10. 4. 2019)

Kotlíkové dotace – termíny seminářů (publikováno 8. 4. 2019)

Veřejná vyhláška – oznámení o místě uložení a možnosti převzetí písemností TP – 3-2019 (publikováno 28. 3. 2019)

Veřejná vyhláška o místě uložení písemnosti TP-2-2019 (publikováno 5. 3. 2019)

Veřejná vyhláška TP1-2019 (publikováno 13. 2. 2019)

Veřejná vyhláška -oznámení o místě a možnosti převzetí písemnosti pan Jiří Mucha r. 1977 (publikováno 8. 2. 2019)

Výpis z analýzy vzniku mimořádných událostí a krizových situací pro obec Dasnice (publikováno 4. 2. 2019)

Seznámení právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – pracovník údržby obecního majetku, veřejných prostranství a zeleně  (publikováno 31. 1. 2019)

Veřejná vyhláška uložení písemnosti J.M (publikováno 15. 1. 2019)

Veřejná vyhláška o uložení písemností Jar. M (publikováno 15. 1. 2019)

Výroční zpráva obce Dasnice za rok 2018 dle zákona č. 106-1999 sb. (publikováno 9. 1. 2019)


INFORMACE Z JINÝCH ÚŘADŮ

Oznámení – JPÚ k.ú Dasnice -oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek (publikováno 23. 12. 2019)

63920_2019-MZE-16212 Veřejná vyhláška  Opatření obecné povahy (publikováno 9. 12. 2019)

Pozvánka na kontrolní den k JPÚ v k.ú. Dasnice (publikováno 6. 12. 2019)

program_zast_191216 (publikováno 6. 12. 2019)

CUP1458-EX 422812-593_DTR20191230_3604440662259003349 (publikováno 5. 12. 2019)

program_zast_191111_mim (publikováno 1. 11. 2019)

Dasnice, sil. č. III21235 -oprava veřejného osvětlení – přechodná úprava provozu (publikováno 4.10.2019)

334_2019-10-04_08-57-13 (publikováno 4.10.2019)

upozorneni-k-odstraneni-a-oklesteni-stromovi (publikováno 18. 9. 2019)

program_zast_190923 (publikováno 16. 9. 2019)

Oznámení_- jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Dasnice_1 (publikováno 2. 9. 2019)

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 41508_2019-MZE-16212 (publikováno 2. 9. 2019)

Chraňte domov i sebe (publikováno 26. 8. 2019)

Oznámení jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Dasnice – pozvánka na úvodní jednání (publikováno 17. 7. 2019)

SPU_283304_2019 – jednoduché pozemkové úpravy v K.ú. Dasnice – oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání (publikováno 16. 7. 2019)

program_zast_190624  (publikováno 13. 6. 2019)

Dasnice SO – rekonstrukce vzdušného vedení (publikováno 12. 6. 2019)

Jednoduché pozemkové úpravy k.ú Dasnice (publikováno 3. 5. 2019

Porovnání všech položek výpočtu pro vodné a stočné (publikováno 26. 4. 2019)

Veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí na rok 2019 (publikováno 25. 4. 2019)

program_zast_250419 (publikováno 16. 4. 2019)

18918_2019-MZE-16212 (publikováno 4. 4. 2019)

Nabídka – Informativní rozbor pitné vody (publikováno 20. 3. 2019)

pozvánka na zápis dětí do 1. tříd (publikováno 1. 3. 2019)

program_zast_190228 (publikováno 18. 2. 2019)

Policie ČR – staň se jedním z nás (publikováno 29. 1. 2019)

priloha_629877105_0_Dražební vyhláška NV – elektronická dražba (1. kolo)-2018-12-05-17-27-44 (publikováno 23. 1. 2019)

Opatření obecné povahy OD práce (publikováno 11. 1. 2019)


DOKUMENTACE K VOLBÁM

Výsledky voleb za okrsek volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. 5. 2019 (publikováno 27. 5. 2019)

Oznámení o době a místě konání volby do Evropského parlamentu (publikováno 9. 5. 2019)

Oznámení – jmenování zapisovatelky OVK (publikováno 13. 4. 2019)

INFORMACE PRO VOLIČE – žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do EP (publikováno 10. 4. 2019)

Informace o počtu a sídle volebních okrsků (publikováno 3. 4. 2019)

Informace pro voliče který se přestěhoval – ohlašovny  (publikováno 27. 3. 2019)

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise (publikováno 20. 3. 2019)


VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

pro 2019 žádné veřejné zakázky nebyly