úřední deska 2022

Pro přehlednost jsme pro Vás elektronickou úřední desku 2022 rozčlenili:

  1. Rozpočet
  2. Pozvánky na zasedání ZO
  3. Usnesení
  4. Obecně závazné vyhlášky
  5. Prodej a pronájem
  6. Informace z obecního úřadu
  7. Informace z jiných úřadů
  8. Dokumentace k volbám
  9. Veřejné zakázky

ROZPOČET

Rozpočet na r. 2023 (publikováno 14. 12. 2022)

Rozpočtové opatření 5-2022 (publikováno 14. 12. 2022)

Návrh rozpočtu na rok 2023 (publikováno 21. 11. 2022)

Rozpočtové opatření 4-2022 (publikováno 7. 9. 2022)

Rozpočtové opatření č. 3-2022 (publikováno 30. 6. 2022)

Rozpočtové opatření č. 2-2022 (publikováno 18.5. 2022)

Informace o zveřejňovaných dokumentech podle zákona č. 250-2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (publikováno 8. 3. 2022)

Závěrečný účet obce Dasnice za rok 2021 (publikováno 8. 3. 2022)

Rozpočtové opatření 1-2022 (publikováno 7. 3. 2022)

Návrh závěrečného účtu obce Dasnice za rok 2021 (publikováno 4. 2. 2022)

Rozpočtové opatření č. 6-2021 (publikováno 7. 1. 2022)

Rozpočet na rok 2022 (publikováno 8. 12. 2022)

Střednědobý výhled rozpočtu obce Dasnice na roky 2025 – 2027 (publikováno 8. 12. 2022)

Střednědobý výhled rozpočtu obce Dasnice na roky 2022 – 2024 (publikováno 11.11.2022)

 


POZVÁNKY

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dasnice konaného 12.12.22 (publikováno 2. 12. 2022)

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dasnice (publikováno 11. 10. 2022)

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce konané dne 31. 8. 2022  (publikováno 24. 8. 2022)

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dasnice konané dne 29. 6. 2022 (publikováno 21. 6. 2022)

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dasnice konané dne 16. 5. 2022 (publikováno 9. 5. 2022)

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Dasnice konané 28. 2. 2022 (publikováno 21. 2. 2022)


USNESENÍ

Usnesení z 1. řádného zasedání zastupitelstva obce Dasnice konaného dne 12. 12. 2022 (publikováno 14. 12. 2022)

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Dasnice konaného dne 19. 10. 2022 (publikováno 24. 10. 2022)

Usnesení z 27. řádného zasedání zastupitelstva obce Dasnice konaného dne 31. 8. 2022 (publikováno 7. 9. 2022)

Usnesení z 26. řádného zasedání zastupitelstva obce Dasnice konané dne 29. 6. 2022 (publikováno 30. 6. 2022)

Usnesení z 25. řádného zasedání zastupitelstva obce Dasnice konaného dne 16. 5. 2022 (publikováno 19. 5. 2022)

Usnesení z 24. řádného zasedání Zastupitelstva obce Dasnice konaného dne 28.2-2022 (publikováno 7. 3. 2022)


VYHLÁŠKY

– v roce 2022 nebyly


PRODEJ A PRONÁJEM

Záměr č.5 – 2022  změnit smlouvu o nájmu části pozemku (publikováno 27. 11. 2022)

Záměr č. 4-2022 změnit smlouvu o nájmu části pozemku (publikováno 24. 11. 2022)

Záměr č. 3-2022 (publikováno 19. 4. 2022)

Záměr zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce (publikováno 9. 2. 2022)

Záměr č. 2-2022 obce Dasnice změnit nájemní smlouvu (publikováno 2. 2. 2022)

Záměr č.j. 1-2022 obce Dasnice prodat část pozemku (publikováno 2. 2. 2022)


INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Oznámení – vypínání veřejného osvětlení v nočních hodinách (publikováno 20. 10. 2022)

Publicita projektu – výměna centrálního herního prvku na dětském hřišti v obci Dasnice (publikováno 20. 10. 2022)

Svoz nebezpečného odpadu 7. 10. 2022 (publikováno 5. 9. 2022)

Oznámení o uzavírce přejezdu (publikováno 22. 8. 2022)

Omezení provozu dětského hřiště (publikováno 25. 7. 2022)

Splatnost poplatků (publikováno 1. 7. 2022)

Dovolená na OU od 7. 7. do 10. 7. 2022 (publikováno 20. 6. 2022)

Kombinovaný režim svozu komunálního odpadu 1 x za 14 dní bude probíhat v sudé týdny (publikováno 15. 6. 2022)

Obec Dasnice nabízí pracovní místo pracovník údržby a úklidu obce (publikováno 30. 5. 2022)

Obec Dasnice nabízí pracovní místo pracovník údržby a úklidu obce (publikováno 25. 5. 2022)

Příspěvek pro prvňáčky (publikováno 17. 5. 2022)

Uzavření Obecního úřadu v Dasnicích ve dnech 12.,13. a21. 4. 2022 (publikováno 5. 4. 2022)

Obec Dasnice nabízí pracovní místo pracovník údržby a úklidu obce (publikováno 31. 3. 2022)

Informování občanů o odpadovém hospodářství v roce 2021 (publikováno 29. 3. 2022)

Svoz komunálního odpadu – kontrola vylepených známek (publikováno 24. 1. 2022)

Oznameni-vyhlaseni-K.U-ze-dne-24.-1.-2022-dude-zahajena-obnova-katastralniho-operatu-zjistovanim (publikováno 29. 11. 2021)

Veřejná vyhláška – oznámení o uložení písemností Holubovi (publikováno 14. 1. 2022)

Výzva k podání ohlášení k místnímu poplatku za odpad (publikováno 7. 1. 2022)

1-2021 žádost dle zákona č. -1999 (publikováno 7.1.2022)

Výroční zpráva obce Dasnice za rok 2021 dle zákona č. 106-1999 Sb. (publikováno 4. 1. 2022)


INFORMACE Z JINÝCH ÚŘADŮ

Závěr zjišťovacího řízení  – Regionální surovinová politika Karlovarského kraje – ZZŘ RSURPOL KK (publikováno 28.12.2022)

ORP Sokolov – havárie 2023 – přechodná úprava provozu (publikováno 19. 12. 2022)

Nařízení Státní veterinární správy (publikováno 14. 12. 2022)

Program zastupitelstva Karlovarského kraje_221212 (publikováno 28. 11. 2022)

Informace o zahájení ZŘ RSURPOL KK (publikováno 4. 11. 2022)

Program zastupitelstva Karlovarského kraje 221114_mim (publikováno 4. 11. 2022)

MZE-59640_2022-16212 opatření obecné povahy – veřejná vyhláška (publikováno 3. 11. 2022)

Priloha_nabidka_pozemku_k_pronajmu_okres_Sokolov_11_2022 (publikováno 2. 11. 2022

Program zastupitelstva Karlovarského kraje_221031 (publikováno 20. 10. 2022)

Dasnice, sil. III21235 – špatný stav mostu – dopravní opatření – přechodná úprava provozu (publikováno 18. 10. 2022)

Upozornění k odstranění okleštění stromoví a jiných porostů (publikováno 12. 10. 2022)

Program zastupitelstva Karlovarského kraje_220912 (publikováno 31. 8. 2022)

Oznámení – posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100-2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (publikováno 30. 8. 2022)

Příloha nabídka pozemků k pronájmu okres Sokolov (publikováno 3. 8. 2022)

Rozhodnutí – o zrušení sucha_1.8.2022 (publikováno 2. 8. 2022)

Rozhodnutí o vyhlášení č. 2_2022 (publikováno 27. 7. 2022)

Nařízení kraje 4_2016 (publikováno 27. 7. 2022)

Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí (publikováno 11. 7. 2022)

SPU_212457_2022 (publikováno 24. 6. 2022)

Program zastupitelstva Karlovarského kraje_220620 (publikováno 8. 6. 2022)

Letak_kotle_dotace (publikováno 1. 6. 2022)

Informační dopis města obce televizní signál (publikováno 20. 5. 2022)

Program_zastupitelstva Karlovarského kraje 220530_mim_os (publikováno 20. 5. 2022)

Oznámení o zahájení JPÚ k.ú. Bukovany u Sokolova a části k.ú. Dasnice_2022-05-18_11-20-57 (publikováno 18. 5. 2022)

Nabidka Pronajmu-Okres_Sokolov od SPÚ (publikováno 3. 5. 2022)

Program zastupitelstva Karlovarského kraje_220516 (publikováno 2. 3. 2022)

Priloha_1029397881_2_Letak_HPS_2022 (publikováno 22. 4. 2022)

Priloha_1029397881_1_Letak_slozenky_2022 (publikováno 22. 4. 2022)

Veřejná vyhláška – daň z nemovitostí -priloha_1029397881_0_00402142_dne_0515_2200395346(publikováno 22. 4. 2022)

MZ vyúčtování Sokolovsko 2021_VH (publikováno 20. 4. 2022)

Program zastupitelstva Karlovarského_220411 (publikováno 29. 3. 2022)

Program zastupitelstva Karlovarského kraje_220328_mim (publikováno 17. 3. 2022)

Program zastupitelstva Karlovarského kraje_220228  (publikováno 17. 2. 2022)

Podpora výměny kotlů v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové domácnosti (publikováno 16. 2. 2022)

Nabídka pozemku k pronájmu – Sokolov (publikováno 31. 1. 2022)

Návrh Zprávy o uplatňování ZÚR KK 2018 – 2022 k projednání (publikováno 31. 1. 2022)

Veřejná_vyhláška_návrh_Zprávy_o_uplatňování ZÚR KK (publikováno 31. 1. 2022)

OOP NPP Labe (publikováno 31. 1. 2022)

OOP NPP Odry (publikováno 31. 1. 2022)

OOP NPP Dunaje (publikováno 31. 1. 2022)

MZE-70004_2021-15121 (publikováno 31. 1. 2022)

Vyhláška OOP PpZPR Labe (publikováno 28. 1. 2022)

OOP PpZPR Labe (publikováno 28. 1. 2022)

Program zastupitelstva Karlovarského kraje (publikováno 19. 1. 2022)

Seznámení právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení, s připravenými opatřeními a se způsobem jejich provedení

Informace moc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí


DOKUMENTACE K VOLBÁM

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky (publikováno 29. 12. 2022)

Volebni_stanoviste-1_kolo (publikováno 20. 12. 2022)

Zvlastni_prenosna_volebni_schranka-1_kolo (publikováno 20. 12. 2022)

Prezident_2023-informacni_letak-Drive_in_-_20221216v2 (publikováno 19. 12. 2022)

Prezident_2023-informacni_letak-Zvlastni_volebni_schranka (publikováno 19. 12. 2022)

Prezident_2023-informacni_letak-Pobytove_zarizeni_-_20221216 (1) (publikováno 19. 12. 2022)

Jmenování zapisovatel OVK – volby prezident (publikováno 2. 12. 2022)

Informace o počtu a sídle volebních okrsků(publikováno 29. 11. 2022)

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise (publikováno 14. 11. 2022)

 

Volby do zastupitelstva obce

Výsledky za okrsek Volby do Zastupitelstva obce Dasnice (publikováno 24. 9. 2022)

Jak upravit hlasovací lístek – návod  (publikováno 8. 9. 2022)

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Dasnice (publikováno 8. 9. 2022)

Pozvánka na 1. zasedání volební komise (publikováno 26. 8. 2022)

Jmenování zapisovatele OVK (publikováno 12. 8. 2022)

Informace o počtu a sídle volebních okrsků (publikováno 9.8.2022)

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise (publikováno 25. 7. 2022)

Zveřejnění seznamu vytvořených volebních obvodů a jejich popis, počtu členů ZO obce Dasnice a potřebného počtu podpisu na peticích (publikováno 31. 5. 2022)


MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ

Ukončení stavu pandemické pohotovosti 0222 (publikováno 5. 5. 2022)

Zruseni-nekolika-mimoradnych-opatreni-s-ucinnosti-od-1-5-2022 (publikováno 2. 5. 2022)

Ochranne-opatreni-stanoveni-podminek-pro-vstup-na-uzemi-CR-s-ucinnosti-od-18-3-2022 (publikováno 18. 3. 2022)

Zruseni-nekolika-mimoradnych-opatreni-s-ucinnosti-od-14.-3.-2022 (publikováno 14. 3. 2022)

Ochranne-opatreni-seznam-zemi-nebo-jejich-casti-s-nizkym-strednim-vysokym-a-velmi-vysokym-rizikem-vyskytu-onemocneni-covid-19-s-ucinnosti-od-14-3-2022 (publikováno 14. 3. 2022)

Mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-14-3-2022-do-odvolani (publikováno 11. 3. 2022)

zmena-krizoveho-opatreni-k-udelovani-viz-0191 (publikováno 10. 3. 2022)

sb025-22 (publikováno 4.3.2022)

sb0024-2022 (publikováno 3. 3. 2022)

Zruseni-mimoradneho-opatreni-ze-dne-22-11-2021-ke-stanoveni-podminek-navstev-v-azylovych-zarizenich-s-ucinnosti-od-1-3-2022 (publikováno 28. 2. 2022)

Zruseni-mimoradneho-opatreni-ze-dne-15-7-2021-k-oznameni-o-konani-hromadne-akce-nad-1-000-osob-s-ucinnosti-od-1-3-2022 (publikováno 28. 2. 2022)

Ochranne-opatreni-seznam-zemi-nebo-jejich-casti-s-nizkym-strednim-vysokym-a-velmi-vysokym-rizikem-vyskytu-onemocneni-covid-19-s-ucinnosti-od-28-2-2022 (publikováno 28. 2. 2022)

Mimoradne-opatreni-testovani-obyvatel-na-pritomnost-viru-SARS-CoV-2-s-ucinnosti-od-1-3-2022 (publikováno 28. 2. 2022)

Ochranne-opatreni-vyjimka-pro-vstup-na-uzemi-Ceske-republiky-cestou-z-Ukrajiny-z-duvodu-mezinarodniho-ozbrojeneho-konfliktu-s-ucinnosti-od-25-2-2022 (publikováno 28. 2. 2022)

Ochranne-opatreni-seznam-zemi-nebo-jejich-casti-s-rizikem-vyskytu-onemocneni-covid-19-s-ucinnosti-od-21-2-2022 (publikováno 21. 2. 2022)

Ochranne-opatreni-stanoveni-podminek-pro-vstup-na-uzemi-CR-s-ucinnosti-od-15-2-2022 (publikováno 14.2.2022)

Ochranne-opatreni-–-seznam-zemi-nebo-jejich-casti-s-nizkym-strednim-vysokym-a-velmi-vysokym-rizikem-vyskytu-onemocneni-covid-19-s-ucinnosti-od-14.-2.-2022 (publikováno 14. 2. 2022)

Zruseni-mimoradnych-opatreni-screeningove-testovani-ve-skolach-testovani-zamestnancu-a-dalsich-osob-s-ucinnosti-od-18.-2.-2022 (publikováno 10. 2. 2022)

Mimoradne-opatreni-preventivni-testovani-zamestnancu-poskytovatelu-zdravotnich-a-socialnich-sluzeb-s-ucinnosti-od-19.-2.-2022 (publikováno 10. 2. 2022)

Mimoradne-opatreni-podminky-konani-hromadnych-akci-s-ucinnosti-od-19.-2.-do-28.-2.-2022 (publikováno 10. 2. 2022)

Mimoradne-opatreni-podminky-konani-hromadnych-akci-s-ucinnosti-od-10.-2.-2022-do-18.-2.-2022 (publikováno 10. 2. 2022)

Ochranne-opatreni-–-seznam-zemi-nebo-jejich-casti-s-nizkym-strednim-vysokym-a-velmi-vysokym-rizikem-vyskytu-onemocneni-covid-19-s-ucinnosti-od-7.-2.-2022 (publikováno 7.2.2022)

Ochranne-opatreni-–-seznam-zemi-nebo-jejich-casti-s-nizkym-strednim-vysokym-a-velmi-vysokym-rizikem-vyskytu-onemocneni-covid-19-s-ucinnosti-od-31.-1.-2022 (publikováno 31. 1. 2022)

Zmena-nekterych-mimoradnych-opatreni-v-souvislosti-ze-zmenou-doby-platnosti-ockovani-proti-nemoci-covid-19-s-ucinnosti-od-15-2-2022 (publikováno 27. 1. 2022)

Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-5-1-2022-k-testovani-zamestnancu-a-dalsich-osob-s-ucinnosti-od-31-1-2022 (publikováno 27. 1. 2022)

Mimoradne-opatreni-stanoveni-podminek-navstev-ve-vazebnich-veznicich-veznicich-v-ustavech-pro-vykon-zabezpecovaci-detence-a-v-zarizenich-pro-zajisteni-cizincu-s-ucinnosti-od-27-1-do-13-2-2022 (publikováno 27. 1. 2022)

Mimoradne-opatreni-screeningove-testovani-ve-skolach-s-ucinnosti-od-31-1-2022 (publikováno 27. 1. 2022)

Ochranne-opatreni-–-seznam-zemi-nebo-jejich-casti-s-nizkym-strednim-vysokym-a-velmi-vysokym-rizikem-vyskytu-onemocneni-covid-19-s-ucinnosti-od-24.-1.-2022 (publikováno 24. 1. 2022)

Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-29-12-2021-k-omezeni-maloobchodniho-prodeje-zbozi-sluzeb-a-poskytovani-sluzeb-s-ucinnosti-od-17-1-2022 (publikováno 17. 1. 2022)

Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-18-11-2021-k-testovani-obyvatel-na-pritomnost-viru-SARS-CoV-2-s-ucinnosti-od-17-1-2022 (publikováno 17. 1. 2022)

Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-18-11-2021-k-testovani-obyvatel-na-pritomnost-viru-SARS-CoV-2-s-ucinnosti-od-17-1-2022 (publikováno 17. 1. 2022)

Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-5-1-2022-k-testovani-zamestnancu-a-dalsich-osob-s-ucinnosti-od-17-1-2022 (publikováno 17. 1. 2022)

Ochranne-opatreni-seznam-zemi-nebo-jejich-casti-s-nizkym-strednim-vysokym-a-velmi-vysokym-rizikem-vyskytu-onemocneni-covid-19-s-ucinnosti-od-17-1-2022 (publikováno 17. 1. 2022)

Mimoradne-opatreni-testovani-zamestnancu-u-poskytovatelu-zdravotnich-a-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-s-ucinnosti-od-17-1-2022 (publikováno 17. 1. 2022)

Ochranne-opatreni-seznam-zemi-nebo-jejich-casti-s-nizkym-strednim-vysokym-a-velmi-vysokym-rizikem-vyskytu-onemocneni-covid-19-s-ucinnosti-od-10-1-2022 (publikováno 10. 1. 2022)

Mimoradne-opatreni-testovani-zamestnancu-a-dalsich-osob-s-ucinnosti-od-17-1-2022 (publikováno 7.1.2022)

Rozhodnuti-o-docasnem-povoleni-pouziti-registrovanych-lecivych-pripravku-Comirnaty-a-Spikevax-–-posilovaci-davka-s-ucinnosti-od-4.-1.-2022 (publikováno 3. 1. 2022)

Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-23-12-2021-k-omezeni-maloobchodniho-prodeje-zbozi-a-poskytovani-sluzeb-s-ucinnosti-od-30-12-2021 (publikováno 3. 1. 2022)

Ochranne-opatreni-–-seznam-zemi-nebo-jejich-casti-s-nizkym-strednim-vysokym-a-velmi-vysokym-rizikem-vyskytu-onemocneni-covid-19-s-ucinnosti-od-3.-1.-2022 (publikováno 3. 1. 2022)

Mimoradne-opatreni-–-omezeni-maloobchodniho-prodeje-zbozi-sluzeb-a-poskytovani-sluzeb-s-ucinnosti-od-3.-1.-2022 (publikováno 3. 1. 2022)