Rozpočet – návrh,výhled,opatření,záv.účet

2024

Informace o zveřejňovaných dokumentech 9. 5. 2024 (publikováno 9. 5. 2024)

Rozpočtové opatření 1-2024  (publikováno 3. 4. 2024)

Závěrečný účet obce Dasnice za rok 2023 včetně příloh  (publikováno 3. 4. 2024)

Příloha č. 1 – výkazy k 31. 12. 2023 Fin rozvaha výkaz zisku a ztrát, příloha (publikováno 3.4.2024)

Příloha č. 2 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dasnice za rok 2023 (publikováno 3.4.2024)

Návrh závěrečného účtu obce Dasnice za rok 2023 včetně příloh (publikováno 22. 2. 2024)

Příloha č. 1 – výkazy k 31. 12. 2023 Fin., rozvaha, výkaz zisku a ztrát příloha (publikováno 22. 2. 2024)

Příloha č. 2 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dasnice za rok 2023(publikováno 22. 2. 2024)

Informace o zveřejňovaných dokumentech (publikováno 12. 1. 2024)

Rozpočtové opatření 6-2023 (publikováno 12. 1. 2024)

Rozpočtové opatření 5-2023-podepsáno (publikováno 12. 12. 2023)

Rozpočet 2024 (publikováno 12. 12. 2024)

Návrh rozpočtu 2024 (publikováno 20.11.2024)

Rozpočtové opatření 4-2023 (publikováno 14. 9. 2024)

Informace o zveřejňovaných dokumentech podle zákona č. 250-2000Sb., o rozpočtových pravidlech územní (publikováno 12. 7.2023)

Rozpočtové opatření č. 3-2023 (publikováno 21. 6. 2023)

Rozpočtové opatření 2-2023 (publikováno 20. 4. 2023)

Závěrečný účet obce Dasnice za rok 2022 (publikováno 20. 4. 2023)

Návrh závěrečného účtu obce Dasnice za rok 2022 (publikováno 20.3. 2023)

Rozpočtové opatření č. 1-2023 (publikováno 27. 2. 2023)

Informace o zveřejňovaných dokumentech 2023

Rozpočtové opatření č. 6-2022 (publikováno 4. 1. 2023)

Rozpočet r. 2023 (publikováno 14. 12.2023

Návrh rozpočtu na rok 2023 (publikováno 21. 11. 2023)

Střednědobý výhled rozpočtu obce Dasnice na roky-2025-2027 (publikováno 8. 12.2021)

Střednědobý-výhled-rozpočtu-obce-Dasnice-na-roky-2022-2024(publikováno 11. 11. 2019)