Informace z obecního úřadu

2019

Svoz objemného odpadu 23. 8. -25. 8. 2019 (publikováno 21. 8. 2019)

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost PV- 1-2019 až PV 4-2019 (publikováno 19. 8. 2019)

žádost dle zákona 106-1999 ze dne 19. 8. 2019  (publikováno 19. 8. 2019)

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny – 15. 8. 2019 (publikováno 30. 7. 219)

Připomínky k autobusovým jízdním řádům v Karlovarském kraji pro období platnosti do 15. 12. 2019 (publikováno 2. 7. 2019)

Veřejná vyhláška – TP – 4-286-2019 (publikováno 28. 6. 2019)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje (publikováno 13. 6. 2019)

Svoz objemného odpadu (publikováno 29.5.2019)

Svoz nebezpečného odpadu (publikováno 29.5. 2019)

Termíny svozů komunálního odpadu (publikováno 29.5.2019)

Kotlíkové dotace – 3. výzva, kotlíkové půjčky (publikováno 15. 5. 2019)

25. 5. 2019 očkování psů (publikováno 3. 5. 2019)

Kam s použitými pneumatikami (publikováno 10. 4. 2019)

Kotlíkové dotace – termíny seminářů (publikováno 8. 4. 2019)

Veřejná vyhláška – oznámení o místě uložení a možnosti převzetí písemností TP – 3-2019 (publikováno 28. 3. 2019)

Veřejná vyhláška o místě uložení písemnosti TP-2-2019 (publikováno 5. 3. 2019)

Veřejná vyhláška TP1-2019 (publikováno 13. 2. 2019)

Veřejná vyhláška -oznámení o místě a možnosti převzetí písemnosti pan Jiří Mucha r. 1977 (publikováno 8. 2. 2019)

Výpis z analýzy vzniku mimořádných událostí a krizových situací pro obec Dasnice (publikováno 4. 2. 2019)

Seznámení právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – pracovník údržby obecního majetku, veřejných prostranství a zeleně  (publikováno 31. 1. 2019)

Veřejná vyhláška uložení písemnosti J.M (publikováno 15. 1. 2019)

Veřejná vyhláška o uložení písemností Jar. M (publikováno 15. 1. 2019)

Výroční zpráva obce Dasnice za rok 2018 dle zákona č. 106-1999 sb. (publikováno 9. 1. 2019)