Informace z obecního úřadu

2024

Informování občanů o odpadovém hospodářství v roce 2023 (publikováno 6. 2. 2024)

Výroční zpráva obce za rok 2023 dle zákona č. 106-1999 Sb. (publikováno 11. 1. 2024)

Poplatky – odpady v r. 2024 (publikováno 10. 1. 2024)