Informace z obecního úřadu

2019

Program na poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje “Kotlíkové půjčky” (publikováno 11. 11. 2019)

Svoz objemného odpadu – 2. 11. 2019 (publikováno 30. 10. 2019)

Informace pro občany – nově na OÚ v Dasnicích umístěn E- Box s B – boxem (publikováno 29. 10. 2019)

Čipování psů proběhne 2. 10. 2019 od 16.00 hod. na OU Dasnice (publikováno 18. 10. 2019)

Od ledna 2020 bude povinné čipování psů (publikováno 17. 9. 2019)

Veřejná vyhláška TP-5-368-2019 (publikováno 28. 8. 2019)

Svoz objemného odpadu 23. 8. -25. 8. 2019 (publikováno 21. 8. 2019)

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost PV- 1-2019 až PV 4-2019 (publikováno 19. 8. 2019)

žádost dle zákona 106-1999 ze dne 19. 8. 2019  (publikováno 19. 8. 2019)

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny – 15. 8. 2019 (publikováno 30. 7. 219)

Připomínky k autobusovým jízdním řádům v Karlovarském kraji pro období platnosti do 15. 12. 2019 (publikováno 2. 7. 2019)

Veřejná vyhláška – TP – 4-286-2019 (publikováno 28. 6. 2019)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje (publikováno 13. 6. 2019)

Svoz objemného odpadu (publikováno 29.5.2019)

Svoz nebezpečného odpadu (publikováno 29.5. 2019)

Termíny svozů komunálního odpadu (publikováno 29.5.2019)

Kotlíkové dotace – 3. výzva, kotlíkové půjčky (publikováno 15. 5. 2019)

25. 5. 2019 očkování psů (publikováno 3. 5. 2019)

Kam s použitými pneumatikami (publikováno 10. 4. 2019)

Kotlíkové dotace – termíny seminářů (publikováno 8. 4. 2019)

Veřejná vyhláška – oznámení o místě uložení a možnosti převzetí písemností TP – 3-2019 (publikováno 28. 3. 2019)

Veřejná vyhláška o místě uložení písemnosti TP-2-2019 (publikováno 5. 3. 2019)

Veřejná vyhláška TP1-2019 (publikováno 13. 2. 2019)

Veřejná vyhláška -oznámení o místě a možnosti převzetí písemnosti pan Jiří Mucha r. 1977 (publikováno 8. 2. 2019)

Výpis z analýzy vzniku mimořádných událostí a krizových situací pro obec Dasnice (publikováno 4. 2. 2019)

Seznámení právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – pracovník údržby obecního majetku, veřejných prostranství a zeleně  (publikováno 31. 1. 2019)

Veřejná vyhláška uložení písemnosti J.M (publikováno 15. 1. 2019)

Veřejná vyhláška o uložení písemností Jar. M (publikováno 15. 1. 2019)

Výroční zpráva obce Dasnice za rok 2018 dle zákona č. 106-1999 sb. (publikováno 9. 1. 2019)