Informace z obecního úřadu

2020

Výroční zpráva obce za rok 2019 dle zákona č. 106- 1999 Sb. (publikováno 9. 1. 2019)

žádost dle zákona č.106/1999 Sb. 6. 1. 2020 (publikováno 6. 1. 2020)