Informace z obecního úřadu

2021

Informace pro občany – posuzování vlivů na životní prostředí – Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (publikováno 14. 9. 2021)

Obec Dasnice pomáhá Moravě (publikováno 14. 9. 2021)

Obecně závazná vyhláška obce Dasnice č. 2021 o nočním klidu (publikováno 31. 8. 2021)

Seznámení právnických a fyzických osob s charakterem možného ohroženi, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje -Pohádkový dětský den v obci Dasnice (publikováno 6.8.2021)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – program 1 Rekonstrukce uličních vpustí (publikováno 20. 7. 2021)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje -program 2 – podpora prodejny v obci Dasnice (publikováno 20. 7. 2021)

Jak finančně pomoci lidem zasaženým tornádem (publikováno 28. 6. 2021)

29. a 30. 6. 2021 omezeny služby na OU. 7. – 9. 7. 2021 úřad uzavřen. (publikováno 21. 6. 2021)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – lokální výstražný systém Dasnice – hladinoměr (publikováno 4. 6. 2021)

Očkování psů dne 23. 6. 2021 od 17.00 hod. (publikováno 24. 5. 2021)

Oznámení – o obnově katastrálního operátu novým mapováním (5. 5. 2021)

Výzva pro občany, k označení nemovitostí č.p. (publikováno 21. 4.2021)

Informace pro čtenáře od čtvrtka 15. 4. 2021 bude otevřena knihovna(publikováno 14. 4. 2021)

Oznámení o nálezu věci (publikováno 9. 4. 202)

Výběrové řízení na nájem bytové jednotky v Dasnicích (publikováno 30. 3. 2021)

Antigenní testování na Covid – 19 (publikováno 22. 2. 2021)

Mobilní pošta v obci Dasnice (publikováno 18. 2. 2021)

Výdej chirurgických roušek pro občany obce (publikováno 16. 2. 2021)

Očkování pro seniory starší 80 let (publikováno . 1. 2021)

Výzva občanům – zákaz parkování na komunikacích v zimním období (publikováno 11. 1. 2021)

Tříkrálová koleda (publikováno 6. 1. 2020)

Výroční zpráva obce Dasnice za rok 2020 dle zákona č. 106-1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (publikováno 5. 1. 2021)