Dokumentace k volbám

2020

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise (publikováno 3. 8. 2020)