akce

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE – ROK 2021


Leden 2021

Tříkrálová sbírka – probíhá  on-line, kasička je umístěna na Obecním úřadě Dasnice do 22. 1. 2021

Harmonika pro seniory –

Únor 2021

Masopust –

Harmonika pro seniory –

Březen 2021

MDŽ –

Harmonika pro seniory –

Duben 202

Čištění řeky Ohře – 17. dubna 2021

Cyklovýlet –

Pálení čarodějnic –

Harmoniky pro seniory –

Květen 2021

Sportovní odpoledne –

Harmonika pro seniory –

Červen 2021

Dětský den + kácení máje – 19. června 2021

Harmonika pro seniory – 24. června 2021

Hurá prázdniny – 25. června 2021

Červenec 2021

Harmonika pro seniory –

Srpen 2021

Plavba po Ohři 

Harmonika pro seniory –

Září 2021

Autobusový zájezd – 18. září 2021

Václavská pouť – 24. a 25. září 2021

Harmonika pro seniory – 30. září 2021

Říjen 2021

Nordic Walking – 23. října 2021

Drakiáda – v rámci turistického kroužku

Harmoniky pro seniory – 28. října 2021

Listopad 2021

Halloween party – 1. listopadu

Sportovní odpoledne + promítání –

Harmoniky pro seniory –

Prosinec 2021

Mikulášská besídka a adventní setkání

Posezení pro seniory k závěru roku

 

Plán akcí je orientační. Za obec organizuje výbor pro rozvoj kulturního, sportovního a společenského  života v obci.


Služby v obci

Očkování psů 1x ročně

Svoz nebezpečného odpadu 2x ročně

Kadeřnice, manikúra a pedikúra, masáže

Knihovna pro veřejnost každý čtvrtek od 16:45 – 18:45 h

Svoz tříděného odpadu, 2x sběrné místo (kontejner na plast, papír, sklo, bioodpad, textil, kov, oleje)

Kontejner na objemný odpad (v areálu OÚ)

Posilovna

Autobus, vlak – doprava

Vítání občánků, svatební obřady


Setkávání seniorů v hostinci u Bobra každý poslední čtvrtek v měsíci – harmonicky

Turistický kroužek (nejen pro děti) – každý pátek od 16:00 h, sraz u fotbalového hřiště

Kroužek dovedných rukou – každé pondělí od 16:00 h v pavilonu knihovny

Relaxační cvičení pro seniory – každé úterý od 18:00 h v pavilonu knihovny

Cvičení na gymnastickém míči – každou středu od 18:00 h v pavilonu knihovny

 

 

 

25