akce

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE – ROK 2023


Leden 2023

Tříkrálová sbírka – 7. 1. 2023

Únor 2023

Masopust – 18. 2. 2023

Březen 2023

MDŽ – 11. 3. 2023

Jarní bleší trh – 25. 3. 2023

Duben 2023

Čištění řeky Ohře – 15. 4. 2023

Pálení čarodějnic – 30. 4. 2023

Květen 2023

Harmonika pro seniory – 25. 5. 2023

Červen 2023

Dětský den + kácení máje – 10. 6. 2023

Září 2023

Václavská pouť – 9. 9. 2023

Říjen 2023

Harmoniky pro seniory – 26. 10. 2023

Listopad 2023

Halloween – 4. 11. 2023

Prosinec 2023

Adventní setkání – 3. 12. 2023

Posezení pro seniory – 16. 12. 2023

Plán akcí je orientační. Za obec organizuje výbor pro rozvoj kulturního, sportovního a společenského  života v obci.


Služby v obci

Očkování psů 1x ročně

Svoz nebezpečného odpadu 2x ročně

Kadeřnice, manikúra a pedikúra, masáže

Knihovna pro veřejnost každý čtvrtek od 16:45 – 18:45 h

Svoz tříděného odpadu, 2x sběrné místo (kontejner na plast, papír, sklo, bioodpad, textil, kov, oleje)

Kontejner na objemný odpad (v areálu OÚ)

Posilovna

Autobus, vlak – doprava

Vítání občánků, svatební obřady


Setkávání seniorů v hostinci u Bobra každý poslední čtvrtek v měsíci – harmonicky

Turistický kroužek (nejen pro děti) – každý pátek od 16:00 h, sraz u fotbalového hřiště

Kroužek dovedných rukou, vaření – každé pondělí od 16:00 h v pavilonu knihovny

Cvičení na gymnastickém míči – každou středu od 18:00 h v pavilonu knihovny

 

 

 

25