akce

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE – ROK 2022


Leden 2022

Tříkrálová sbírka – 8. 1. 2022

Harmonika pro seniory – 27. 1. 2022

Únor 2022

Masopust – 19. 2. 2022

Harmonika pro seniory –

Březen 2022

MDŽ – 12. 3. 2022

Harmonika pro seniory –

Duben 2022

Čištění řeky Ohře – 2. dubna 2022

Pálení čarodějnic –

Harmoniky pro seniory –

Květen 2022

Sportovní odpoledne –

Harmonika pro seniory –

Červen 2022

Dětský den + kácení máje – 

Harmonika pro seniory – 

Červenec 2022

Harmonika pro seniory –

Srpen 2022

Harmonika pro seniory –

Září 2022

Autobusový zájezd – 

Václavská pouť –

Harmonika pro seniory – 

Říjen 2022

Nordic Walking – 

Harmoniky pro seniory – 

Listopad 2022

Dlabání dýní – 

Beseda s právníkem – 

Prosinec 2022

Mikulášská besídka a posezení pro seniory –

 

Plán akcí je orientační. Za obec organizuje výbor pro rozvoj kulturního, sportovního a společenského  života v obci.


Služby v obci

Očkování psů 1x ročně

Svoz nebezpečného odpadu 2x ročně

Kadeřnice, manikúra a pedikúra, masáže

Knihovna pro veřejnost každý čtvrtek od 16:45 – 18:45 h

Svoz tříděného odpadu, 2x sběrné místo (kontejner na plast, papír, sklo, bioodpad, textil, kov, oleje)

Kontejner na objemný odpad (v areálu OÚ)

Posilovna

Autobus, vlak – doprava

Vítání občánků, svatební obřady


Setkávání seniorů v hostinci u Bobra každý poslední čtvrtek v měsíci – harmonicky

Turistický kroužek (nejen pro děti) – každý pátek od 16:00 h, sraz u fotbalového hřiště

Kroužek dovedných rukou, vaření – každé pondělí od 16:00 h v pavilonu knihovny

Relaxační cvičení pro seniory – každé úterý od 18:00 h v pavilonu knihovny

Cvičení na gymnastickém míči – každou středu od 18:00 h v pavilonu knihovny

 

 

 

25