akce

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE – ROK 2019


Leden 2019

Tříkrálová sbírka – 5. , ledna 2019 (sobota)

Den plný her – turnaj ve stolním tenisu – 20. ledna 2019, 13:00 h (neděle)

Harmonika pro seniory – 31. ledna 2019 (čtvrtek)

Únor 2019

Masopust – průvod 9. února 2019, 14:00 h (sobota)

Harmonika pro seniory – 28. února 2019, 18:00 h (čtvrtek)

Březen 2019

MDŽ – rozmazlení pro ženy –  9. března 2019, 14:00 h (sobota)

Harmonika pro seniory – 28. března 2019, 18:00 h (čtvrtek)

Duben 2019

Čištění řeky Ohře – 6. dubna 2019 9:30 h (sobota)

Úklid obce – 6. dubna 2019 (sobota)

Harmonika pro seniory – 25. dubna 2019, 18:00 h (čtvrtek)

Pálení čarodějnic – 30. dubna 2019 (úterý)

Květen 2019

Turistický výlet – 11. května 2019, 7:30 h (sobota)

Harmonika pro seniory – 30. května 2019, 18:00 h (čtvrtek)

Červen 2019

Kácení máje – 1. června 2019, 15:30 h (sobota)

Dětský den – 15. června 2019 (sobota)

Harmonika pro seniory – 27. června 2019, 18:00 h (čtvrtek)

Červenec 2019

Harmonika pro seniory – 25. července 2019, 18:00 h (čtvrtek)

Srpen 2019

Loučení s prázdninami – 24. srpna 2019

Harmonika pro seniory – 29. srpna 2019, 18:00 h (čtvrtek)

Září 2019

Autobusový zájezd Pilsner Urquell – 28. září 2019 (sobota)

Harmonika pro seniory – 26. září 2019, 18:00 h (čtvrtek)

Říjen 2019

Kurz Nordic Walking – 19. října 2019, 10:00 h (sobota)

Harmoniky pro seniory – 31. října 2019, 16:00 h (čtvrtek)

Listopad 2019

Kurz 1. pomoci – 3. listopadu 2019, 14:00 h (neděle)

Setkání s pamětníky, promítání – 30. listopadu, 15:30 h (sobota)

Harmoniky pro seniory – 28. listopadu 2019, 18:00 h (čtvrtek)

Prosinec 2019

Adventní setkání, rozsvícení vánočního stromu, mikulášská show – 7. prosince 2019 (sobota)

Posezení pro seniory k závěru roku – 21. prosince 2019, 17:00 h (sobota)

Plán akcí je orientační. Za obec organizuje výbor pro rozvoj kulturního, sportovního a společenského  života v obci.


Služby v obci

Očkování psů 1x ročně

Svoz nebezpečného odpadu 2x ročně

Kadeřnice

Knihovna pro veřejnost každý čtvrtek od 16:45 – 18:45 h

Svoz tříděného odpadu, 2x sběrné místo (5x kontejner na plast, 2x papír, 2x sklo, 2 x bioodpad, 1 x textil)

Kontejner na objemný odpad (v areálu OÚ)

Posilovna

Autobus, vlak – doprava

Vítání občánků


Setkávání seniorů v hostinci u Bobra každý poslední čtvrtek v měsíci – harmonicky

Turistický kroužek (nejen pro děti) – každý pátek od 16:00 h, sraz u domu P. Prokopové

Kroužek dovedných rukou – každé pondělí od 16:00 h v pavilonu knihovny

Relaxační cvičení pro seniory – každé úterý od 18:00 h v pavilonu knihovny

Cvičení na gymnastickém míči – každou středu od 18:00 h v pavilonu knihovny

 

 

 

25