akce

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE – ROK 2020


Leden 2020

Tříkrálová sbírka – 4. , ledna 2019 (sobota)

Harmonika pro seniory – 30. ledna 2020 (čtvrtek)

Únor 2020

Masopust – 1. února 2020 (sobota)

Harmonika pro seniory – 27. února 2020, 18:00 h (čtvrtek)

Březen 2020

MDŽ – rozmazlení pro ženy –  ZRUŠENO

Harmonika pro seniory – ZRUŠENO

Duben 2020

Čištění řeky Ohře – ZRUŠENO

Pálení čarodějnic – ZRUŠENO

Květen 2019

Kácení máje – ZRUŠENO

Harmonika pro seniory – ZRUŠENO

Červen 2020

Promítání – 20. června, 21:00 h (sobota)

Harmonika pro seniory – 25. června 2020, 18:00 h (čtvrtek)

Červenec 2020

Dětský den – výlet do Aquapalace Praha – 17. července 2020, 7:00 h

Harmonika pro seniory – 30. července 2020, 18:00 h (čtvrtek)

Srpen 2020

Neckyáda – 22. srpna 2020

Harmonika pro seniory – 27. srpna 2020, 18:00 h (čtvrtek)

Září 2020

Beseda pro seniory – Nenechte se podvést a okrást! – 16. září 2020, 15:00 h (středa)

Autobusový zájezd – Hornické muzeum – 19. září 2020

Harmonika pro seniory – 24. září 2020, 18:00 h (čtvrtek)

Říjen 2020

Halloween party

Nordic Walking – 17. října 2020 – ZRUŠENO

Harmoniky pro seniory – 29. října 2020, 16:00 h (čtvrtek)

Listopad 2020

Promítání pro pamětníky – 8. listopadu 2020

Harmoniky pro seniory – 26. listopadu 2019, 18:00 h (čtvrtek)

Prosinec 2020

Mikulášská zábava – 4. prosince 2020, 20:00 h (pátek)

Mikulášská besídka a posezení pro seniory k závěru roku – 6. prosince 2020, 14:00 h (neděle)

Plán akcí je orientační. Za obec organizuje výbor pro rozvoj kulturního, sportovního a společenského  života v obci.


Služby v obci

Očkování psů 1x ročně

Svoz nebezpečného odpadu 2x ročně

Kadeřnice, manikúra a pedikúra, masáže

Knihovna pro veřejnost každý čtvrtek od 16:45 – 18:45 h

Svoz tříděného odpadu, 2x sběrné místo (kontejner na plast, papír, sklo, bioodpad, textil, kov, oleje)

Kontejner na objemný odpad (v areálu OÚ)

Posilovna

Autobus, vlak – doprava

Vítání občánků, svatební obřady


Setkávání seniorů v hostinci u Bobra každý poslední čtvrtek v měsíci – harmonicky

Turistický kroužek (nejen pro děti) – každý pátek od 16:00 h, sraz u domu P. Prokopové

Kroužek dovedných rukou – každé pondělí od 16:00 h v pavilonu knihovny

Relaxační cvičení pro seniory – každé úterý od 18:00 h v pavilonu knihovny

Cvičení na gymnastickém míči – každou středu od 18:00 h v pavilonu knihovny

 

 

 

25