akce

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE – ROK 2024


Leden 2024 Únor 2024 Březen 2024
Tříkrálová sbírka – 6. 1.  Masopust – 3. 2.  Turnaj ping-pong – 1. 3. 
    MDŽ – 9. 3. 
    Harmoniky pro seniory – 28. 3. 
     
Duben 2024 Květen 2024 Červen 2024
Čištění řeky Ohře – 6. 4. 
– – – Dětský den + kácení máje – 8. 6. 
Pálení čarodějnic – 30. 4. 
   
     
Červenec 2024 Srpen 2024 Září 2024
– – – – – – Václavská pouť a štrůdlobraní – 28. 9. 
     
Říjen 2024 Listopad 2024 Prosinec 2024
Podzimní bleší trh – 19. 10. Halloween – 2. 11.  Adventní setkání – 1. 12. 
Harmoniky pro seniory – 31. 10.    Posezení pro seniory – 14. 12. 
     

Plán akcí je orientační.

Za obec organizuje výbor pro rozvoj kulturního, sportovního a společenského života v obci.


Služby v obci

  • Posilovna
  • Očkování psů 1x ročně
  • Autobus, vlak – doprava
  • Vítání občánků, svatební obřady
  • Svoz nebezpečného odpadu 2x ročně
  • Kadeřnice, manikúra a pedikúra, masáže
  • Kontejner na objemný odpad (v areálu OÚ)
  • Knihovna pro veřejnost každý čtvrtek od 16:45 – 18:45 h
  • Svoz tříděného odpadu, 2x sběrné místo (kontejner na plast, papír, sklo, bioodpad, textil, kov, oleje)

Setkávání seniorů v hostinci u Bobra každý poslední čtvrtek v měsíci – harmonicky

Turistický kroužek (nejen pro děti) – každý pátek od 16:00 h, sraz u fotbalového hřiště

Kroužek dovedných rukou, vaření – každé pondělí od 16:00 h v pavilonu knihovny

Cvičení na gymnastickém míči – každou středu od 18:00 h v pavilonu knihovny

 

 

 

25