2

obec

poleObec Dasnice se nachází v Karlovarském kraji, v malebné přírodě na hranici bývalého Sokolovského a Chebského okresu. Jedná se o moderní obec, která je vzhledem ke své velikosti velmi dobře občansky vybavena. Obyvatelé obce si mohou užívat klidného a čistého prostředí obce, velmi dobrých mezilidských a sousedských vztahů a bohatého kulturního života v obci. Hlavním cílem obce Dasnice je zajištění co nejkvalitnějšího prostředí a služeb obce pro své současné i případné budoucí občany.

Obec Dasnice, ač se jedná o relativně malou obec, nabízí mnoho příležitostí a zajímavostí pro turisty a návštěvníky. Dasnice jsou historickou obcí, která se objevila v písemných pramenech již roku 1370. Přímo v obci, v části Chlumek, naleznou návštěvníci historický Nosticovský zámeček, historickou sýpku ze 16. století, která je rekonstruována a je součástí fungujícího zemědělského statku, památník obětem první světové války, tradiční chebské hrázděné domky, které jsou v současné době již vzácností, či místo kde stával lovecký zámeček Perglass.V okolí obce pak návštěvníci najdou skutečný památkový klenot, kterým je klášter Chlum Svaté Máří. Tento klášter je vzdálen pouhé dva kilometry od Dasnic.

Turisté mohou využít i bohatých sportovních aktivit, které obec Dasnice nabízí. Děti mohou využít moderního dětského hřiště, cyklisté mohou zase využít páteřní cyklostezku, který Dasnicemi přímo prochází, a pro milovníky vodních sportů nabízí okolí obce využití splavné řeky Ohře. Vodáci také mají v obci a zejména v místní hospodě oblíbenou zastávku.

NAŠI FOTOGALERII NAJDETE ZDE

Počet obyvatel: 274 (k 31. 12. 2022)
Nadmořská výška: 442 m. na mořem
Průměrný věk: 40,46
Podíl žen: 47, 5
Počet ekonomických subjektů: 36

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ OBCE: ZDE


DOTACE a GRANTY:

Oprava části střechy na Obecním úřadě Dasnice

V roce 2017 byla realizována oprava části střechy na Obecním úřadě Dasnice. Projekt je podpořen z finančních prostředků Karlovarského kraje, z dotace odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Modernizace a rozšíření dětského hřiště

V roce 2017 byl realizován projekt “Modernizace a rozšíření dětského hřiště v obci Dasnice” za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

 

Úprava studánky a jejího okolí

V roce 2018 jsme získali finanční podporu na úpravu studánky a jejího okolí z grantového programu Zelené oázy, který vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika.

Rekonstrukce oplocení sportoviště

V roce 2018 byl realizován projekt “Rekonstrukce oplocení sportoviště v obci Dasnice”. Projekt je podpořen z finančních prostředků Karlovarského kraje, z dotace odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.

ww.kr-karlovarsky.cz

www.zivykraj.cz

Partnerem akce Advent 2018 

Skupina ČEZ je partnerem kulturní akce Advent 2018.

 

 

 

Obec Dasnice = Obec přátelská seniorům 2019

Ministerstvo práce a sociálních věcí každoročně vyhlašuje celorepublikovou prestižní soutěž “Obec přátelská rodině/seniorům” na realizaci prorodinných a proseniorských aktivit na místní úrovni.
Ocenění jednotlivých obcí navrhuje Dotační komise Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování neinvestičních dotací ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny a seniorů (dále jen „Dotační komise“), jejímiž členy jsou pro I. dotační oblast mimo jiné zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Sítě pro rodinu, Rodinného svazu ČR, Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. Členy Dotační komise pro II. dotační oblast jsou mimo jiné zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí a členové Rady vlády pro seniory a stárnutí populace.
Obce soutěží v 5 kategorií dle počtu obyvatel. Obec Dasnice zvítězila v I. kategorii do 1000 obyvatel a získává finanční odměnu ve výši 135 150 Kč.

Oprava autobusové čekárny 

V roce 2019 byla zrealizována oprava autobusové čekárny. Projekt je podpořen z finančních prostředků Karlovarského kraje, z dotace odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.

 

Adventní setkání s rozsvícením vánočního stromu a mikulášskou nadílkou

Akce “Adventní setkání s rozsvícením vánočního stromu a mikulášskou nadílkou“ je podpořena z finančních prostředků Karlovarského kraje, z dotace Podpora kulturních aktivit – odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu.

 

Obec Dasnice = Obec přátelská rodině 2020

V letošním ročníku soutěže se obec Dasnice umístila na 2. místě v I. kategorii obcí a měst do 1000 obyvatel a získává finanční odměnu ve výši 250 000 Kč na podporu prorodinných aktivit.

Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Dasnice – II. etapa

V roce 2020 proběhla rekonstrukce veřejného osvětlení -II. etapa. Projekt je podpořen z finančních prostředků Karlovarského kraje, z dotace odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.

 

Podpora prodejny v obci Dasnice

V roce 2020 uzavřela obec Dasnice a Karlovarský kraj – odbor regionálního rozvoje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 70.000,– Kč na podporu provozu prodejny v obci Dasnice.

 

Lokální výstražný systém Dasnice – hladinoměr

V roce 2021 byla realizována montáž hladinoměru na Habartovském potoce. Projekt je podpořen z finančních prostředků Karlovarského kraje, z dotace odboru životního prostředí a zemědělství. 

 

Podpora prodejny v obci Dasnice

V roce 2021 uzavřela obec Dasnice a Karlovarský kraj – odbor regionálního rozvoje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 70.000,– Kč na podporu provozu prodejny v obci Dasnice.

 

Pohádkový dětský den

Akce “Pohádkový dětský den” je podpořena z finančních prostředků Karlovarského kraje, z dotace Podpora kulturních aktivit – odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu.

 

Rekonstrukce uličních vpustí

V roce 2021 proběhla rekonstrukce uličních vpustí v zástavbě finských domků. Projekt je podpořen z finančních prostředků Karlovarského kraje, z dotace odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje částkou 150 000,- Kč.

 

Veřejná servisní cyklostanice na páteřní cyklostezce Ohře

V roce 2022 byla u cyklostezky umístěna veřejná servisní cyklostanice. Projekt je podpořen z finančních prostředků Karlovarského kraje, z dotace odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje částkou 26 000 Kč.

ww.kr-karlovarsky.cz

www.zivykraj.cz

 

Václavská pouť 2022

Akce “Václavská pouť v obci Dasnice“ je podpořena z finančních prostředků Karlovarského kraje, z dotačního titulu odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu – PODPORA KULTURNÍCH AKTIVIT.                                                                                                       

ww.kr-karlovarsky.cz

www.zivykraj.cz

 

Výměna centrálního herního prvku na dětském hřišti

Projekt „ Výměna centrálního herního prvku na dětském hřišti v obci Dasnice“ byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj.

 

„Dětský den a tradiční kácení máje v obci Dasnice“

Akce je podpořena z grantového programu „Malý Leader Sokolovsko 2023“. Na grantový program finančně přispívá Karlovarský kraj a MAS Sokolovsko o.p.s. v rámci dotačního titulu Program obnovy venkova.

 

Václavská pouť 2023

Akce “Václavská pouť v obci Dasnice“ je podpořena z finančních prostředků Karlovarského kraje, z dotačního titulu odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu – PODPORA KULTURNÍCH AKTIVIT.                                                                                                       

ww.kr-karlovarsky.cz

www.zivykraj.cz

 

 

 

Senior Expres Dasnice

V roce 2023 byl pořízen osobní vůz “Senior Expres Dasnice”. Projekt je podpořen z finančních prostředků Karlovarského kraje, z dotace odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje částkou 333 000 Kč.

ww.kr-karlovarsky.cz

www.zivykraj.cz

Co svým současným i budoucím občanům obec Dasnice nabízí:
– fungující a efektivní obecní úřad
– pravidelné vlakové i autobusové spojení s okolními městy
– fungující hospodu se společenským sálem
– obchod se smíšeným zbožím
– moderní dětské hřiště
– obecní knihovnu

Trocha historie:

objektPrvní písemné zmínky se o naší obci se objevují až koncem 14. století. Přestože předpokládaný vznik Dasnic je již ve století 13. První zmínky se objevují v seznamu lén významného hornofalckého feudálního rodu lantkrabí z Leuchtenbergu. Seznam však není datován a přibližný vznik spisu je řazen do roku 1360 až 1379.

Dasnice jsou tu zaznamenány jako Tassnicz. Podle již zmiňovaného seznamu byli lankrabí lenními pány i Chlumku (ten je uváděn jako Pergleis), který byl dříve samostatnou vsí. V současnosti je Chlumek součástí obce Dasnice. Postupem času byly Dasnice v držení Šliků a Perglerů z Perglasu. Dalšími vlastníky se v 16. století stávají Štolcové ze Simsdorfu, těm je však po bitvě na Bílé hoře majetek zkonfiskován. V 18. století jsou majiteli panství Nosticové.

Svou samostatnost ztrácí Dasnice v 19. století, kdy se stávají součástí politické obce Dolní Rychnov. Dasnice jsou opět samostatné až v roce 1876. Samostatné jsou již 130 let.
Více o historii obce (od roku 1945 až do současnosti) naleznete v místních kronikách, které jsou uloženy na obecním úřadě. V současné době jsou zpracovávány do elektronické formy a budou přístupny na WEBu.


V obci je knihovna. Bližší informace na “knihovnadasnice.webk.cz”

Nejlepší knihovník

 

 

 

 

 

 

 

 

Města v okolí:


Bukovany

Bukovany

Chlum sv. Máří

Chlum sv. Máří

Citice

Citice

Šabina

Šabina

Libavské údolí

Libavské údolí

Kynšperk nad Ohří

Kynšperk nad Ohří