úřední deska 2016

Úřední deska pro rok 2016

Pozvánka na zasedání  Zastupitelstva obce konané dne 30. 12. 2016 (publikováno 21. 12. 2016)

Záměr prodeje části pozemku č. 13/2016 (publikováno 12. 12. 2016)

Program 1. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, konaného 20. 12.2016 (publikováno 12. 12. 2016)

Dražební vyhláška 183 ex 2138/16-28 (publikováno 8. 12. 16)

Ptačí  chřipka informace pro veřejnost (publikováno 7. 12. 2016)

Usnesení z 6. řádného zastupitelstva obce Dasnice dne 23. 11. 2016  (publikováno 2. 12. 2016)

Usnesení 124 ex 4228 12 327 (publikováno 30. 11.2016)

SPÚ oznámení o zamýšleném převodu (publikováno 22. 11. 2016)

Program ustanovujícího zastupitelstva karlovarského kraje (publikováno 14. 11. 2016)

Pozvánka na zasedaní zastupitelstva obce konané dne 23. 11. 2016 (publikováno 11. 11. 2016)

Obecně závazná vyhláška obce Dasnice č. 2/2016 o místním  poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.(publikováno 8. 11. 2016)

Návrh rozpočtu obce Dasnice na rok 2017 (publikováno 2. 11. 2016)

žádost dle zákona č. 106-1999 S.b. 13. 10. 2016 (publikováno 13. 10. 2016)

 

Volby do Zastupitelstev krajů dne 7. a 8. 10. 2016

Opis výsledku hlasovaní v okrsku -volby do zastupitelstva kraje(publikováno 8. 10.2016)

Oznámení o místě konaní voleb do zastupitelstva kraje (publikováno 20. 9. 2016)

Informace o počtu a sídle volebních okrsků (publikováno 2. 8. 2016)

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise (publikováno 2. 8. 2016)

Oznámení o jmenovaní zapisovatele (publikováno 2. 8. 2016)

 

Záměr prodat část pozemku 12/2016 (publikováno 1. 11. 2016)

Záměr prodat část pozemku 11 /2016 (publikováno 1. 11. 2016)

Záměr prodat část pozemku 10/2016 (publikováno 24. 10. 2016)

Záměr prodat část pozemku 9/2016 ( publikováno 24. 10. 2016)

Záměr prodat části pozemků 8/2016 (publikováno 21. 10. 2016)

Záměr pronajmout část pozemku  č.j.   7/2016 (publikováno 21. 10. 2016)

Záměr pronajmout část pozemku č.j. 6/2016 (publikováno 21. 10. 2016)

Záměr pronajmout část pozemku č. j. 5/2016 (publikováno 21. 10. 2016)

Obecně závazná vyhláška obce Dasnice č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,  využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dasnice (publikováno 5. 10. 2016)

Usneseni ze zasedání ZO 19-9-2016 (publikováno 27.9.2016)

Dražební vyhláška 124 EX 4228/12-283 (publikováno 19. 9. 2016)

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce (publikováno 9. 9. 2016)

Veřejná výzva(publikováno 9. 9. 2016)

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů (publikováno 7. 9. 2016)

Program 6. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 8. 9. 2016 (publikováno 29. 8. 2016)

Záměr prodat část pozemku p.č 335-/1 (publikováno 17. 8. 2016)

Usnesení ze 4. řádného zasedání zastupitelstva (publikováno 24. 6. 2016)

Veřejná nabídka pozemků SPÚ (publikováno 13. 6. 2016)

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Dasnice 22. 6. 2016 (publikováno 10. 6. 2016)

Oznámení o vyhlášení VŘ na pozici úředník ÚSC (publikováno 10. 6. 2016)

návrh rozpočtu na rok 2016 (publikováno 6. 6. 2016)

Záměr o pronájmu_(publikováno 6. 6. 2016)

Záměr o výpůjčce (publikováno 6. 6. 2016)

Záměr o pronájmu (publikováno 6. 6. 2016)

Program 5. zasedání zastupitelstva (publikováno 27. 5. 2016)

Hromadné oznámení (publikováno dne 24. 5. 2016)

Oznámení (publikováno dne 20. 5. 2016)

Opatření obecné povahy OOP_CZ04-20160511 (publikováno dne 16. 5. 2016)

Usnesení z ustavujícího zasedání (publikováno dne 12. 5. 2016)

Program 4. zasedání Zastupitelstva KK (publikováno dne 11. 5. 2016)

Pozvánka na ustavující zasedání (publikováno dne 29. 4. 2016)

Veřejná vyhláška pro Karlovarský kraj (publikováno dne 29. 4. 2016)

ÚP Citice – návrh (publikováno dne 27. 4. 2016)

Koncepce ochrany přírody (publikováno dne 26. 4. 2016)

Dražební vyhláška 680_LIC_D1_0116 (publikováno 13. 4. 2016)

Dražební vyhláška 679_LIC_D1_0116 (publikováno 13. 4. 2016)

Veřejná vyhláška uzavření komunikace (publikováno 11. 4. 2016)

POZOR (publikováno 31. 3. 2016)

Pozvánka na 3. řádné zasedání obecního zastupitelstva (publikováno 8. 3. 2016)

Závěrečný účet za rok 2015 (publikováno 1. 3. 2016)

Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2015 (publikováno 1. 3. 2016)

Rozvaha k 31.12.2015 (publikováno 1. 3. 2016)

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015 (publikováno 1. 3. 2016)

Příloha k 31.12.2015 (publikováno 1. 3. 2016)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 (publikováno 1. 3. 2016)

 

Veřejná vyhláška (publikováno 29. 2. 2016)

 

VOLBY DO OZ

Protokol o bezchybném převzetí voleb do OZ (publikováno 16. 4. 2016)

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce (publikováno 16. 4. 2016)

Oznámení o době a místě konání voleb  (publikováno 1. 4. 2016)

Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků (publikováno 2. 3. 2016)

Oznámení – počet členů OVK (publikováno 16. 2. 2016)

 

Oznámení – hromadné uložení písemností a výzev  (publikováno 10. 2. 2016)

Oznámení – uložení písemností (publikováno 26. 1. 2016)

TS 2016 (publikováno 14. 1. 2016)

Veřejná vyhláška (publikováno 14. 1. 2016)

 

 

 

 

Kam dál:

2015 – úřední deska

2014 – úřední deska

2013 – úřední deska

2012 – úřední deska

2011 – 2009 – úřední deska