Obecně závazné vyhlášky

2023

Obecně závazná vyhláška obce, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č- 1-2010 (publikováno 26. 4. 2023)