Obecně závazné vyhlášky

2024

Obecně závazná vyhláška obce Dasnice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (publikováno 31. 1. 2024)

Příloha č. 1 k OZV (publikováno 31. 1. 2024)