úřady

Důležité odkazy, kontakty:


Městský úřad Sokolov
, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 1, tel.:  359 808 111, www.sokolov.czblok

Krajský úřad, Závodní 353/88, 360 01 Karlovy Vary, tel.: 353 502 111, www.kr-karlovarsky.cz

Katastrální úřad, Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov, tel.: 352 357 711, www.cuzk.cz

Policie ČR, Dobrovského 1935, 356 01 Sokolov, tel.: 974 361 111, www.policie.cz

Policie ČR-DI, Jednoty 1773, 356 15 Sokolov, tel.: 974 376 250, www.policie.cz

Městská policie Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, tel.: 359 808 275, www.sokolov.cz

Finanční úřad Sokolov, Růžové náměstí 1629, 356 01 Sokolov, tel.: 352 328 111, www.financnisprava.cz

OSSZ Sokolov, Nádražní 11, 356 11 Sokolov, tel.: 352 301 111, www.cssz.cz

Úřad práce Sokolov, Jednoty 654, 356 01 Sokolov, tel.: 950 161 111, www.portal.mpsv.cz

Okresní soud Sokolov, K.H.Borovského 57, 356 32 Sokolov, tel.: 377 867 000, www.justice.cz

Okresní státní zastupitelství Sokolov, K.H.Borovského 356 01 Sokolov, tel.: 352 329 111, www.justice.cz

Nemocnice Sokolov, Slovenská 545, 356 01 Sokolov, tel.: 352 520 111, www.nemosok.cz

Léčebně preventivní zařízení, s.r.o., Rokycanova 1756, 356 01 Sokolov, tel.: 352 308 111, www.lpzsokolov.cz

Hygienická stanice Sokolov, Chelčického 1938, 356 06 Sokolov, tel.: 355 328 211, www.khskv.cz

ÚZSVM (zastupování státu), Jednoty 654, 356 01 Sokolov, tel.: 352 676 247, www.uzsvm.cz

Krajská veterinární správa, Kapitána Jaroše 318/4, 360 06 Karlovy Vary, tel.: 353 449 026, www.svscr.cz

Státní zeměděl. a potravinář. inspekce, Jiráskovo nám. 825/8, 326 00 Plzeň, tel.: 377 433 411, www.szpi.gov.cz

 

 

42