dokumenty 2014

Dokumenty 2014

Sdělení k „Veřejné vyhlášce“ územnímu plánu Obce Dasnice
V souladu s ustanovením §§ 52 a 22 stavebního zákona, termín veřejného projednání o upraveném a posouzeném návrhu Územního plánu Dasnice s jeho odborným výkladem, které se bude konat dne 17.09.2014 v 15 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dasnice, je možné nahlédnout na internetových stránkách města Sokolova

 

Územní plán Dasnice – Úprava návrhu před řízením (publikováno 4. 8.2014) – PDF

Hlavní výkres (publikováno 4. 8.2014) – PDF

Výkres koncepce uspořádání krajiny (publikováno 4. 8.2014) – PDF

Výkres koncepce veřejné infrastruktury  (publikováno 4. 8.2014) – PDF

Výkres VPS_VPO  (publikováno 4. 8.2014) – PDF

Výkres základního členění území  (publikováno 4. 8.2014) – PDF

 

Pozvánka na zdobení vánočního stromečku 2014 (publikováno 26. 11. 2014)

Vánoční posezení pro seniory (publikováno 26. 11. 2014)

Klubík na kolečkách (publikováno 24. 9. 2014)

Turnaj v Petangu v Dasnicích (publikováno 17. 9. 2014)

Kreativní kroužek Šikulky (publikováno 26. 8. 2014)

Očkování psů 16. 5. 2014 [publikováno 7. 5. 2014]

Taneční zábava – pozvánka [publikováno 5. 5. 2014]

Rej čarodějnic – pozvánka [publikováno 23. 4. 2014]

Jarní trh – pozvánka [publikováno 31. 3. 2014]

Orientační běh – pozvánka [publikováno 31. 3. 2014]

Výzva pro šikovné ručičky [publikováno 13. 2. 2014]

Pozvánka na Maškarní masopustní průvod [publikováno 11. 2. 2014]