úřední deska

Pro přehlednost jsme pro Vás elektronickou úřední desku 2023 rozčlenili:

  1. Rozpočet
  2. Pozvánky na zasedání ZO
  3. Usnesení
  4. Obecně závazné vyhlášky
  5. Prodej a pronájem
  6. Informace z obecního úřadu
  7. Informace z jiných úřadů
  8. Dokumentace k volbám
  9. Veřejné zakázky

 

Starší úřední desky najdete v archivu zde

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete v centru obce naproti prodejně smíšeného zboží (pozemek p. č. 318/6 k. ú. Dasnice).