úřední deska 2017

Úřední deska pro rok 2017

Rozpočtové opatření č. 5/2017 (publikováno 28. 12. 2017)

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Dasnice na roky 2019- 2021 (publikováno 12. 12. 2017)

Rozpočtové opatření č. 4/2017 (publikováno 15. 11. 2017)

Rozpočet na rok 2018 (publikováno 15. 11. 2017)

Návrh rozpočtu 2018 (publikováno 23. 10. 2017)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 30. 9. 2017 (publikováno 23. 10. 2017)

Informace o zveřejňovaných dokumentech 13. 10. 2017 (publikováno 13. 10. 2017)

Rozpočtové opatření č. 3/2017 (publikováno 13. 9. 2017)

Informace o zveřejňovaných dokumentech 12. 7. 2017 (publikováno 12. 7. 2017)

Závěrečný účet ob Dasnice za rok 2016 (publikováno 23. 6. 2017)

Rozpočtové opatření 2/2017 (publikováno 20. 6. 2017)

Návrh závěrečného účtu obce Dasnice za rok 2016 (publikováno 23. 5. 2017)

Rozpočtové opatření 1/2017  (publikováno 20. 4. 2017)

Oznámení o zveřejňovaných dokumentech (publikováno 10. 4. 2017)

Rozpočtový výhled obce Dasnice 2017 – 2019 (publikováno 10. 3. 2017)

Rozpočet 2017 (publikováno 8. 3. 2017)

Směrnice k rozpočtovému provizoriu  (publikováno 8. 3. 2017)


Pozvánka na zasedání Zastupitelstva konané dne 27. 12. 2017(publikováno 19. 12. 2017)

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce konané dne 13. 11. 201 (publikováno 3. 11. 2017)

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Dasnice konané dne  11. 9. 2017 (publikováno 1. 9. 2017)

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Dasnice konané dne 19. 6. 2017 (publikováno 9. 6. 2017)

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce 11. 4. 2017 (publikováno 3. 4. 2017)

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva konané dne 15. 2. 2017 (publikováno 6. 2. 2017)


Usnesení z 12 řádného zasedání ZO ze dne 13. 11. 2017 (publikováno 21. 11. 2017)

Usnesení z 11. řádného zasedání zastupitelstva obce Dasnice dne 11. 9. 2017 (publikováno 19. 9. 2017)

Usnesení z 10. řádného zasedání zastupitelstva obce Dasnice konaného dne 19. 6. 2017 (publikováno 22. 6 . 2017)

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Dasnice dne 11. 4. 2017 (publikováno 20. 4. 2017)

Usnesení z 8. řádného zasedání zastupitelstva obce Dasnice konaného dne 15. 2. 2017 (publikováno 21. 2. 2017)

Usnesení z 7 řádného zasedání Zastupitelstva obce Dasnice konané dne 30. 12. 2017 (publikováno 9. 1. 2017)


OZV č. 4/2017 o místním poplatku ze psů (publikováno 21. 11. 2017)

Obecně závazná vyhláška obce Dasnice č. 3/2017 o nočním klidu (publikováno 27. 6. 2017)

OZV č. 2/2017. kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy  (publikováno 12. 4. 2017)

OZV č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy (publikováno 12. 4. 2017)

záměr prodat část pozemku 9/2017 (publikováno 12. 12. 2017)

záměr pronajmout část pozemku 8/2017 (publikováno 12. 12. 2017)

Záměr pronajmout část pozemku 7/2017 (publikováno 12. 12. 2017)

Záměr 6/2017 pronajmout nebytové prostory v nemovitosti čp. 15 (publikováno 16. 10. 2017)

Záměr pronájmu pozemku č. 5/2017 (publikováno 5. 10. 2017)

Záměr pronájmu pozemku č. 4/2017 (publikováno 5. 10. 2017)

Záměr  obce č. 5 pronajmout nebytové prostory v nemovitosti č. p. 15 – restaurace (publikováno 31. 7. 2017)


Hromadná výzva občanům k neoprávněnému užívání obecních pozemků (publikováno 12. 7. 2017)

Záměr obce č. 4 pronajmout nebytové prostory v nemovitosti č. p. 15 – restaurace  (publikováno 12. 7. 2017)

Záměr obce č. 3/2017 pronajmout nebytové prostory (publikováno 21.4. 2017)

Záměr obce č. 2/2017  pronájem pozemků u č. p. 52(publikováno 25. 4. 2017)

Záměr obce pronajmout hospodu – prodloužení lhůty na příjem nabídek (publikováno 3. 4. 2017)

Záměr obce pronajmout hospodu (publikováno 2. 3. 2017)

Záměr pronajmout nebytové prostory v nemovitosti čp. 15 jako restaurace (publikováno 24. 1. 2017)

 

Veřejná vyhláška TP -6 oznámení o místě uložení písemností (publikováno 6. 12. 2017)

Veřejná vyhláška – opakované veřejné projednání – II. v pořadí upraveného a posouzeného návrhu územního plánu  Dasnice s jeho odborným výkladem (publikováno 22. 11. 2017)

Veřejná vyhláška zrušení trvalého pobytu 5/2017 (publikováno 16. 10. 2017)

Informace o projednání výsledků kontroly MV ČR, včetně sdělení o způsobu nápravy a přijetí opatření k zamezení opakování nezákonných postupů (publikováno 19. 9. 2017)

Veřejná vyhláška oznámení a místě uložení písemnosti  (publikováno 19. 7. 2017)

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 28. 7. 2017 (publikováno 10. 7. 2017)

Žádost dle zákona č. 106-1999 S.b. 15.6.2017  (publikováno 15. 6. 2017)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru regionálního rozvoje – KK 01311/2017 (publikováno 22. 5. 2017)

Veřejnoprávní smlouva o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy (publikováno 2. 5. 2017)

Veřejná vyhláška-Oznámení opakované veřejné projednání ÚP Dasnice (publikováno 27. 4. 2017)

Veřejná vyhláška oznámení o místě uložení a možnost převzít písemnost (publikováno 10. 4. 2017)

Veřejná vyhláška oznámení o místě uložení a možnost převzít písemnost (publikováno 10. 4. 2017)

Sazebník cen za poskytované služby obecního úřadu Dasnice (publikováno 2. 1. 2017)

Žádost dle zákona č. 106-1999 S.b. 22. 3. 2017 (publikováno 22. 3. 2017)

Veřejná vyhláška oznámení o místě uložení a možnosti převzetí písemností (publikováno 14. 3. 2017)

Žádost dle zákona č. 106-1999 S.b. 22. 2. 2017 (publikováno 22. 2. 2017)

Výroční zpráva obce dle zákona 106-1999 Sb. za rok 2016 (publikováno 16. 1. 2017)


program_zast_171207 (publikováno 27.11.2017)

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 66595_2017-MZE-16212 (publikováno 8. 11. 2017)

Dražební vyhláška SBD – elektronická dražba (1 kolo)-2017-10-20-11-03-47 (publikováno 23. 10. 2017)

program_zast_171101_mim (publikováno 18. 10. 2017)

Kácení dřevin rostoucí mimo les ve vegetačním klidu rok 2017 a 2018 

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů (publikováno 18. 9. 2017)

program_zast_170907 (publikováno 29. 8. 2017)

Protokol o kontrole samostatné působnosti provedené u obce Dasnice na základě ustanovení § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (publikováno 28. 8. 2017)

Veřejná vyhláška oznámení konání veřejného projednání ZURKK (publikováno 2. 8. 2017)

Program 5 zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje konané dne 26. 7. 2017  (publikováno 12. 7. 2017)

Program_zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskuteční 17. 6. 2017  (publikováno 9. 6. 2017)

Informace pro žadatele o kotlíkovou dotaci – 2. (jarní výzva) (publikováno 28. 4. 2017)

Veřejná vyhláška-Oznámení opakované veřejné projednání ÚP Dasnice (publikováno 27. 4. 2017)

Formulář – Připomínka (publikováno 27. 4. 2017)

Formulář – Námitka (publikováno 27. 4. 2017)

Veřejná vyhláška daň z nemovitých věcí na rok 2017 (publikováno 26. 4. 2017)

kotlíková dotace (publikováno 12. 4. 2017)

Zápis do 1 třídy ZŠ Bukovany (publikováno 11. 4. 2017)

Program_zastupitelstvo Karlovarského kraje 20. 4. 2017 (publikováno 5. 4. 2017)

Veřejná vyhláška 23293-2017-OD-LATO (publikováno 29. 3. 2017)

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (publikováno 27. 3. 2017)

Zápis do 1. tříd (publikováno 22. 3. 2017)

Program_zasedání ZKK 23. 2. 2017 (publikováno 8. 2. 2017)

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy provozu na pozemních komunikacích (publikováno 9. 1. 2017)

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost-SUP 94163-2016-VEKO (publikováno 4. 1. 2017)


Volby Prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018; případné II kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR (publikováno 28. 12. 2017)

Oznámení – jmenování zapisovatelky OVK pro volby Prezidenta republiky (publikováno 1. 12. 2017)

Informace o počtu a sídle volebních okrsků volby prezidenta republiky (publikováno 28. 11. 2017)

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 13. 11. 2017 (publikováno 13. 11. 2017)

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané 20. – 21. října 2017

Opis výsledků hlasování ve volebním okrsku (publikováno 21. 10. 2017)

Oznámení o době a místě konání voleb (publikováno 4. 10. 2017)

Oznámení jmenování zapisovatelky OVK pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (publikováno 9. 9. 2017)

informace o počtu a sídle volebních okrsků  (publikováno 5. 9. 2017)

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise (publikováno 21. 8. 2017)


Oznámení o zahájení výběrového řízení – výzva k podání nabídky vč. zadávací dokumentace (publikováno 5. 5. 2017)

 

Přílohy (publikováno 5. 5. 2017):

Pr.c.1-kryci list

Pr.c.2-cestne prohlaseni

Pr.c.3-nabidkova cena

Pr.c.4-SoD


Starší úřední desky najdete v archivu zde