úřední deska 2015

Veřejná vyhláška – oznámení (publikováno 11. 12. 2015)

Hromadné oznámení – uložení písemností (publikováno 16. 12. 2015)

Pozvánka na 2. řádné zasedání OZ (publikováno 18. 12. 2015)

Návrh provizorního rozpočtu obce Dasnice na rok 2016 (publikováno 7. 12. 2015)

Závěrečný účet – údaje o ročním hospodaření obce za rok 2014 (publikováno 7. 12. 2015)

Oznámení – ÚP Šabina (publikováno 25. 11. 2015)

Hromadné oznámení na uložení písemnosti (publikováno 16. 11. 2015)

Exekuční příkaz (publikováno 20. 10. 2015)

Pozvánka na ustavující zasedání obecního zastupitelstva obce  (publikováno 12. 10. 2015)

 

 

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Dasnice konané dne 26. 9. 2015

Zápis voleb do zastupitelstva obce (platnost od 26. 9. 2015)

K zápisu do zastupitelstva (platnost od 26. 9. 2015)

Dražební vyhláška – list vlastnictví 31 (platnost od 24. 9. 2015)

Oznámení o době a místě konání voleb (platnost od 4. 9. 2015)

Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání a úplné uzavírky komunikace (platnost od 1. 9. 2015)

Oznámení o uložení písemnosti ( platnost od 24.07.2015)

Odstávka elektřiny (platnost od 24. 7. 2015)

Stanovisko k návrhu koncepce – Koncepce ochrany přírody a kraji (platnost od 15. 12. 2015)

Oznámení – Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje (platnost od 2. 11. 2015

318391062_2_KOPK_KVK_SEA_hodnoceni (platnost od 2. 11. 2015)

318391062_1_Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje (platnost od 2. 11. 2015)

Oznámení – Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje (platnost od 16. 7. 2015)

Závěr zjišťovacího řízení  (platnost od 20. 8. 2015)

292947711_1_Oznámení KOPK KK (1) (platnost od 16. 7. 2015)

 

 

Obecní úřad Dasnice je členem MAS Sokolovsko východ

LEADER_1_2015_OPR_3 (platnost od 13. 7. 2015)

 

Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad – CZ04

Program pro zlepšování ovzduší – zóna Severozápad (platnost od 13. 7. 2015)

Návrh opatření obecné povahy (platnost od 13. 7. 2015)

Vyhláška OPP (platnost od 13. 7. 2015)

Dražební vyhláška list vlastnictví 158 (platnost od 1. 7. 2015)

Dražební vyhláška list vlastnictví 31 (platnost od 23. 6. 2015)

Hromadné oznámení – uložení výzev (platnost od 16. 6. 2015)

Hromadné oznámení – uložení písemností (platnost od 15. 6. 2015)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Dasnice za rok 2014 (platnost od 8. 6. 2015)

Hromadné oznámení na uložení písemností (platnost od 4. 6. 2015)

Oznámení o uložení písemnosti Holý, Holá (platnost od 4. 6. 2015)

Veřejná vyhláška – Krajský úřad Karlovarského kraje (odbor regionálního rozvoje) (platnost od 18. 5. 2015)

Oznámení o uložení písemnosti M. Holý (platnost od 6. 5. 2015)

Oznámení o uložení poštovní poukázky Tomáš Holý (platnost od 6. 5. 2015)

Veřejná vyhláška – FÚ (platnost od 30. 4. 2015)

Oznámení o uložení výzvy – Holý M. 1968 (platnost od 23. 4. 2015)

Oznámení o uložení výzvy – Holý M. 1988 (platnost od 23. 4. 2015)

Oznámení o uložení výzvy – Jana Peštová (platnost od 23. 4. 2015)

Vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce (platnost od 20. 4. 2015)

 

Veřejná vyhláška – Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy
o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a výzva k uplatnění připomínek

Veřejná vyhláška – povodí Labe (platnost od 15. 4. 2015)

270823981_1_navrh_OOP_PpZPR_Labe (platnost od 15. 4. 2015)

Posudek na zdravotní stav stromů v katastru obce Dasnice (platnost od 9. 4. 2015)

 

Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek (platnost od 1. 4. 2015)

267537790_1_navrh_OOP_NPP_Labe

267537790_0_18198_2015-MZE-15120

267537790_2_navrh_OOP_NPP_Odry

267537790_3_navrh_OOP_NPP_Dunaje

267537790_4_Seznam_obci_v_povodi_Labe

267537790_5_Seznam_obci_v_povodi_Odry

267537790_6_Seznam_obci_v_povodi_Dunaje

Exekuční příkaz – Věra Durdisová (platnost od 25. 3. 2015)

Oznámení o uložení písemnosti – Holý Tomáš (platnost od 19. 3. 2015)

Oznámení o uložení výzvy – Brablík (platnost od 17. 3. 2015)

Usnesení z 3. řádného zasedání obce Dasnice ze dne 25. 3. 2015 (platnost od 27. 3. 2015)

Pozvánka na 3. řádné zasedání OZ (platnost od 17. 3. 2015)

Oznámení o uložení písemnosti – Kočí (platnost od 16. 3. 2015)

Pozvánka na MDŽ (platnost od 16. 3. 2015)

Záměr obce Dasnice (platnost od 9. 3. 2015)

Výzva (platnost od 27. 1. 2015)

Tříkrálová sbírka 2015 (platnost od 14. 1. 2015)

Oznámení o uložení písemnosti Saska Jan (platnost od 14. 1. 2015)

Oznámení o uložení písemnosti Kočí (platnost od 14. 1. 2015)

Oznámení o uložení písemnosti Godla (platnost od 14. 1. 2015)

Oznámení o uložení výzvy – Szabová Sylvie (platnost od 14. 1. 2015)

Oznámení o uložení výzvy – Holý Miroslav (1988) (platnost od 14. 1. 2015)

Oznámení 2015 (platnost od 6. 1. 2015)

Usnesení z 2. řádného zasedání obce Dasnice (platnost od 5. 1. 2015)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 (platnost od 5. 1. 2015)

 

Kam dál:

2014 – úřední deska

2013 – úřední deska

2012 – úřední deska

2011 – 2009 – úřední deska