úřední deska 2023

Pro přehlednost jsme pro Vás elektronickou úřední desku 2023 rozčlenili:

  1. Rozpočet
  2. Pozvánky na zasedání ZO
  3. Usnesení
  4. Obecně závazné vyhlášky
  5. Prodej a pronájem
  6. Informace z obecního úřadu
  7. Informace z jiných úřadů
  8. Dokumentace k volbám
  9. Veřejné zakázky

ROZPOČET

Rozpočtové opatření 5-2023 (publikováno 12. 12. 2023)

Rozpočet 2024 (publikováno 12. 12. 2023)

Návrh rozpočtu 2024 (publikováno 20. 11. 2023)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 20. 11. 2023 (publikováno 20. 11. 2023)

Rozpočtové opatření 4-2023 (publikováno 14. 9. 2023)

Informace o zveřejňovaných dokumentech (publikováno 12. 7. 2023)

Rozpočtové opatření č. 3-2023 (publikováno 21. 6. 2023)

Rozpočtové opatření 2-2023 (publikováno 20. 4. 2023)

Závěrečný účet obce Dasnice za rok 2022 (publikováno 20. 4. 2023)

Návrh závěrečného účtu obce Dasnice za rok 2022 (publikováno 20. 3. 2023)

Rozpočtové opatření č. 1-2023 (publikováno 27. 2. 2023)

Informace o zveřejňovaných dokumentech

Rozpočtové opatření č. 6-2022 (publikováno 4. 1. 2023)

Rozpočet r. 2023 (publikováno 14. 12. 2022)

Návrh rozpočtu na rok 2023 (publikováno 21.11. 2022)

Střednědobý výhled rozpočtu obce Dasnice na roky 2025 – 2027 (publikováno 8.12.20

Střednědobý výhled rozpočtu obce Dasnice na roky 2022 – 2024 (publikováno 11. 11. 2019)

Závěrečný účet obce Dasnice za rok 2021 (publikováno 8. 3. 2022)

Rozpočtové opatření 5-2022 (publikováno 14. 12. 2022)

Rozpočtové opatření 4-2022 (publikováno 7. 9. 2022)

Rozpočtové opatření č. 3-2022 (publikováno 30. 6. 2022)

Rozpočtové opatření č. 2-2022 (publikováno 18. 5. 2022)

Rozpočtové opatření 1-2022 (publikováno 7. 3. 2022)

Rozpočet na rok 2022 (publikováno 8. 12. 2021)


POZVÁNKY

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce dne 6. 12. 2023 (publikováno 29. 11. 2023)

P O Z V Á N K A na zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 2. října 2023_(publikováno 25. 9. 2023)

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Dasnice konané dne 13. 9. 2023  (publikováno 5.9. 2023)

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19. 6. 2023(publikováno 12. 6. 2023)

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce dne 19.4.2023 (publikováno 12. 4. 2023)

Pozvánka na zasedání ZO 22. 2. 2023 (mimo řádný termín) (publikováno 15. 2. 2023)

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Dasnice konané 6. 2. 2023 (publikováno 30. 1. 2023)


USNESENÍ

Usnesení z 8. řádného zasedání Zastupitelstva obce Dasnice konaného dne 6. 12. 2023 (publikováno 12. 12. 2023)

Usnesení z 7.  zasedání Zastupitelstva obce Dasnice dne 2. 10. 2023 (publikováno 10. 10. 2023)

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Dasnice konaného 13. 9. 2023 (publikováno 14. 9. 2023)

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Dasnice dne 19. 6. 2023 (publikováno 21. 6. 2023)

Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce konaného 19.4.2023 (publikováno 27. 4. 2023)

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Dasnice (mimo řádný termín) (publikováno 24. 2. 2023)

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 6. 2. 2023 (publikováno 14. 2. 2023)


VYHLÁŠKY

Obecně závazná vyhláška obce Dasnice o místním poplatků ze psů (publikováno 12. 12. 2023)

Obecně závazná vyhláška obce Dasnice o místním poplatku za odkládání kom. odpadu z nem. věci (publikováno 12. 12. 2023)

Obecně závazná vyhláška obce, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č- 1-2010 (publikováno 26. 4. 2023)


PRODEJ A PRONÁJEM

Záměr změnit smlouvu o pronájem č.j. 13-2023(publikováno 18. 12. 2023)

Záměr změnit smlouvu č. j 12- 2023 (publikováno 18. 12. 2023)

Záměr pozemek – prodej  11-2023 (publikováno 18. 12. 2023)

Záměr pronájem pozemku 10-2023 (publikováno 18. 12. 2023)

Záměr pozemek – prodej -9-2023 (publikováno 18. 12. 2023)

Záměr č.8-2023 prodat  pozemek (publikováno 18. 12. 2023)

Záměr  č. 7-2023  pronájem pozemku 141-6 (publikováno 18. 12. 2023)

Záměr pronájmu hospody 6-2023  (publikováno 8. 12. 2023)

Energetický štítek – Dasnice 15

Záměr pronájem pozemku 5-2023 (publikováno 22. 11. 2023)

Výběrové řízení-nájem uvolněné bytové jednotky- Dasnice 52 (publikováno 15. 11. 2023)

Příloha k výběrovému řízení: Průkaz energetické náročnosti budovy – Dasnice 52 (publikováno 15. 11. 2023)

Záměr  na pronájem části pozemku p. č.  331 (publikováno 27. 9. 2023)

Záměr pronájmu hospody č.p. 15 (publikováno 9. 5. 2023)

Příloha k záměru pronájmu hospody: Energetický štítek – Dasnice 15

Záměr pronájem nebytových prostor – Dasnice 52 (publikováno 27. 3. 2023)

Příloha k záměru pronájmu nebytových prostor:  Průkaz energetické náročnosti budovy – Dasnice 52

Záměr o pronájmu nebytových prostor č. p. 15 (publikováno 14. 3. 2023)

Příloha k pronájmu nebytových prostor: Energetický štítek – Dasnice 15


INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Obecně závazná vyhláška obce Dasnice o místním poplatků ze psů (publikováno 12. 12. 2023)

Obecně závazná vyhláška obce Dasnice o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (publikováno 12. 12. 2023)

UPOZORNĚNÍ – uzavření OU v prosinci 2023 (publikováno 23. 11. 2023)

Senior Expres – obce Dasnice – Pravidla přepravy (publikováno 20. 11. 2023)

Dasnice-seniorexpres2023-smlouva-podepsana-oběma-stranami (publikováno 20. 9. 2023)

Obecně závazná vyhláška obce, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č- 1-2010 (publikováno 26. 4. 2023)

Výzva občanům k zamezení volného pobíhání psů (publikováno 26. 4. 2023)

Nabídka volného pracovního místa – obec Dasnice (publikováno 24. 3. 2023)

Informování občanů o odpadovém hospodářství v r. 2022 (publikováno 23. 2. 2023)

Materiální sbírka pro rodinu zasaženou požárem rodinného domu (publikováno 15. 2. 2023)

Informace o uzavření OÚ Dasnice (publikováno 31. 1. 2023)

Výroční zpráva obce Dasnice za rok 2022 dle zákona 106-1999 Sb. (publikováno 2. 1. 2023)


INFORMACE Z JINÝCH ÚŘADŮ

Stanovisko_reg_sur_politika (publikováno 22. 12. 2023)

ZZŘ_Aktualizace POH KK (publikováno 5. 12. 2023)

Program  zastupitelstva Karlovarského kraje konané dne 11. 12. 2023 (publikováno 29. 11. 2023)

Program Zastupitelstva KK konaného 20. 11. 2023 (publikováno 8. 11. 2023)

Informace o zahájení ZŘ AktPOH KK (publikováno 1. 11. 2023)

Pozvánka na veřejné projednání SUROVINOVÉ POLITIKY KK (publikováno 31. 10. 2023)

Oznámení o výpadku elektřiny v části obce (publikováno 25. 10. 2023)

LETAK_c_1 – Finanční spáva – Jak postupovat u daně z nemovitých věcí

INFORMACE pro poplatníky k dani z nemovitých věcí (publikováno 13. 10. 2023)

Program Zastupitelstva KK konaného 23. 10. 2023 (publikováno 13. 10. 2023)

Upozorneni-k-odstraneni-a-oklesteni-stromovi-2023 (publikováno 11. 10. 2023)

Návrh koncepce Regionální surovinová politika KK (publikováno 9. 10. 2023)

Přechodná úprava provozu – Cyklostezka Citice – Hlavno, sil. č. III21218 – výstavba kanalizace

Situační výkres širších vztahů (publikováno 4. 10. 2023)

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu (publikováno 27. 9. 2023)

Program zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje_230911 (publikováno 29. 8. 2023)

Rozhodnutí Hejtmana Karlovarského kraje_2_2023_zruseni_sucho (publikováno . 7. 2023)

Program zastupitelstva KK konaného dne  230724_mim (publikováno 13. 7. 2023)

Nařízení Karlovarského Kraje_4_2016publikováno 10. 7. 2023)

SPU_270116_2023_5 (publikováno 10.7.2023)

Oznámení o odstávce elektřiny dne 17. 7. 2023  (publikováno 26. 6. 2023)

Oznámení POh-Habartovský potok-bobr evropský (publikováno 19. 6. 2023)

program zasedání Zastupitelstva KK (publikováno 7. 6. 2023)

Oznámení o uzavírce §24 odst8_  (publikováno 7. 6. 2023)

SPU_261791_2023 (publikováno 28. 6. 2023)

Leták kotlíkové dotace NPD2_(publikováno 22. 5. 2023)

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí 103262386010_409_OO12020_obnova311 (publikováno 18. 5. 2023)

Usnesení – veřejná vyhláška – priloha_1189063313_0_1503853110 (publikováno 15. 5. 2023)

Program zastupitelstva KK konaného dne_230515 (publikováno 3. 5. 2023)

Veřejná vyhláška daň z nemovitých věcí (publikováno 24. 4. 2023)

Informační leták – hromadný seznam (publikováno 24. 4. 2023

Informace k zasílání složenek FU (publikováno 24. 4. 2023)

MZ vyúčtování Sokolovsko 2022_VH (publikováno 20. 4. 2023)

III21235 – Dasnice – oprava povrchu – přechodná úprava provozu (publikováno 12. 4. 2023)

Mapa k opravě povrchu 20230412154932 (publikováno 12. 4. 2023)

Program zastupitelstva KK konaného dne_230424 (publikováno 12. 4. 2023)

Informace pro občany o realizaci opravného broušení kolejnic (publikováno 11. 4. 2023)

Zápis do MŠ Citice (publikováno 16. 3. 2023)

Dražební vyhláška priloha_1157885535_2_EX_3487_15-228 (publikováno 14. 3. 2023)

Zápis do ZŠ Bukovany 2024 (publikováno 15. 3. 2023)

Program zastupitelstva KK konaného dne 27. 3. 2023 (publikováno 15. 3. 20323)

přípravné třídy informace pro rodiče       přípravné třídy letáček (publikováno 6. 3. 2023)

zápis do 1. ročníku 2023-2024 (publikováno 6. 3. 2023)

Zápis do MŠ Bukovany (publikováno 24. 2. 2023)

Program Zastupitelstva Karlovarského kraje konaného dne 27.2.2023 (publikováno 14. 2. 2023)

Závazné stanovisko EIA – kód záměru ov 4216  ( zveřejněno 13. 2. 2023)

Program zastupitelstva Karlovarského kraje konané dne 230130 (publikováno 17. 1. 2023)

Seznámení právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení


DOKUMENTACE K VOLBÁM

Opis výsledků hlasovaní ve volebním okrsku Dasnice (publikováno 28. 1. 2023)

Zvlastni_prenosna_volebni_schranka-2_kolo (publikováno 16. 1. 2023)

Volebni_stanoviste-2_kolo (publikováno 16. 1. 2023)

Opis výsledků hlasování ve volebním okrsku – Dasnice kolo prezident ČR (publikováno 14. 1. 2023)

Informace o vydání voličského průkazu k volbám prezidenta ČR (publikováno 2. 1. 2023)

Informace k volbám prezidenta ČR – jak zažádat o přenosnou volební schránku (publikováno 2. 1. 2023)

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky (publikováno 29. 12. 2022)

Volebni_stanoviste-1_kolo (publikováno 20. 12. 2022)

Zvlastni_prenosna_volebni_schranka-1_kolo(publikováno 20. 12. 2022)

Prezident_2023-informacni_letak-Drive_in_-_20221216v2 (publikováno 19. 12. 2022)

Prezident_2023-informacni_letak-Zvlastni_volebni_schranka_-_20221216v2 (1) (publikováno 19. 12. 2022)

 


VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

– v roce 2023 nebyly