Záměr o výpůjčce

Dne 6. 6. 2016 byl na elektronickou úřední desku vložen záměr obce o výpůjčce nebytových prostor (v části objektu č. p. 42)