Category Nezařazené

Obnova katastrálního operátu

Dne 24. 1. 2022 bude  zahájena obnova katastrálního operátu zjišťováním průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov.

Read More

tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka v obci Dasnice proběhne 8. 1. 2022.

Read More

Změna poplatku – komunální odpad

Zastupitelstvo obce schválilo novou Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Jako nejspravedlivější způsob vyhodnotilo Zastupitelstvo obce výběr poplatku za nemovitost, nikoliv za občana, a základem pro výpočet výše poplatku objednanou kapacitu nádoby. Nově si občané mohou zvolit počet nádob a režim svozu:

nádoba 110 litrů – 52 svozů (režim svozu 1 x 7 dní): cena 2 288,- Kč

nádoba 110 litrů –...

Read More