záměr

Dne 5. 10. 2017 vložen na úřední desku záměr pronájmu části pozemků 28/1 o výměře 15 m2 a 70/1 o výměře 32 m2 k.ú. Dasnice.