záměr

Dne 25. 4. 2017 na úřední desce zveřejněn záměr pronájmu č. 2/2017.