Veřejná vyhláška

Dne 2. 8. 2017 na úřední desku byla vložena veřejná vyhláška – oznámení konání Veřejného Projednání upraveného a posouzeného návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje na udržitelný rozvoj území.