OZV č. 1/2016

Dne 5. 10. 2016 zveřejněna na úřední desce Obecně závazná vyhláška obce Dasnice č. 1/2016