Koncepce ochrany přírody

Dne 26. 4. 2016 byla vyvěšena na elektronickou úřední desku koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje.