Category Nezařazené

Zpětný odběr pneumatiky

Od 1. února 2023 můžete bezplatně odevzdat pneumatiky ve sběrném dvoře společnosti SOTES Sokolov s. r. o.

Read More

Závazné stanovisko EIA

Na el. úřední desce v sekci Informace z jiných úřadů je zveřejněno ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (v rámci “Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) – Kynšperk n. O. (mimo).

Read More

Čištění Ohře

Dobrovolníci, kteří mají zájem o registraci na akci Čištění Ohře 2023, která se letos uskuteční 15. 4. 2023, nechť se přihlásí: osobně na Obecním úřadě Dasnice nebo telefonicky na tel. čísle:  773 245 556 nebo e-mailem: obec@dasnice.cz. Termín přihlášení: nejpozději do 28. 2. 2023.

Read More