Výzva

Výzva

Vyzýváme původce skládky, která se nachází na pozemku p. č. 308/6 k. ú. Dasnice (za nádražím směrem na Šabinu v místě bývalého skladu), aby si skládku odklidil! Ve skládce je vyhozen daňový doklad s iniciály (jméno a příjmení) a další vybavení bytu – koberce a lina z jednoho bytů ve finských domcích. Viník tak bude snadno dohledán!!

Pokud nebude skládka odstraněna do termínu 11. 1. 2019, bude podán podnět Policii ČR.