Dne 21. 6. 2017 byly do dokumentů vloženy informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí.