zveřejnění

Dne 4. 1. 2018 bylo na úřední desce zveřejněno usnesení ZO ze dne 27. 12. 2017