ZO

Dne 2. 12. 2016 bylo na úřední desce zveřejněno Usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Dasnice dne 23. 11. 2016.