Změna poplatku – komunální odpad

Zastupitelstvo obce schválilo novou Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Jako nejspravedlivější způsob vyhodnotilo Zastupitelstvo obce výběr poplatku za nemovitost, nikoliv za občana, a základem pro výpočet výše poplatku objednanou kapacitu nádoby. Nově si občané mohou zvolit počet nádob a režim svozu:

nádoba 110 litrů – 52 svozů (režim svozu 1 x 7 dní): cena 2 288,- Kč

nádoba 110 litrů – 26 svozů (režim svozu 1 x 14 dní): cena 1144,- Kč

nádoba 110 litrů – 46 svozů (režim svozu kombinovaný 1 x 7 dní, v  letních měsících 6 – 8 pouze 1 x 14 dní):cena 2024,- Kč

Pokud vlastníte v obci nemovitost, je nutné vyplnit formulář ohlašovací povinnosti a podepsaný doručit nejpozději do 15. ledna 2022 na Obecní úřad Dasnice.