ZKK

Dne 8. 2. 2017 byl vložen na úřední desku program 2. zasedání ZKK.