Závazné stanovisko EIA

Na el. úřední desce v sekci Informace z jiných úřadů je zveřejněno ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (v rámci “Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) – Kynšperk n. O. (mimo).