zasedání ZO

Dne 7. 12. 2020 od 16. 30 hod. se koná v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dasnicích zasedání zastupitelstva obce Dasnice.