Zápis do 1. tříd

Dne 22. 3. 2017 zveřejněna na úřední desce – v dokumentech z jiných úřadů pozvánka na zápis do 1. tříd.