záměry

Dne 21. 10. 2016 vloženy na úřední desku záměry pronajmou pozemky č. j.  5/2016, 6/2016 a 7/2016, dále vložen záměr prodat části pozemků č. j. 8/2016.