záměry

Dne 24. 10. 2016 byly na stránky vloženy 2 záměry č. j.  9/2016 a 10/2016 na prodej části pozemku.