Zahájení zjišťovacího řízení změny záměru Rekonstrukce traťového úseku So-Ky

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat, že na Obecním úřadě v Dasnicích je k nahlédnutí  dokumentace v listinné podobě „Oznámení EIA podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) – Kynšperk nad Ohří (mimo)“.

Do dokumentace je možné nahlédnout v úřední dny, tj. v pondělí a středu v době 8-12, 13- 17 h nebo mimo úřední dny po předchozí telefonické domluvě.