Výzva pro občany

Obecní úřad Dasnice, vyzývá všechny vlastníky nemovitostí, aby své nemovitosti v termínu do 15. 5. 2021 řádně označili přidělenými čísly popisnými nebo evidenčními, tak jak to ukládá zákon o obcích.