Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

Na úřední desce je vložen dokument z Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj o vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.