Výběrové řízení

Dne 5. 5. 2017 vloženo na úřední desku Oznámení o zahájení výběrového řízení – výzva k podání nabídky vč. zadávací dokumentace.