Veřejná vyhláška

Dne 4. 1. 2017 vložena na úřední desku “Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost SUP 94163/2016/VEKO.