usnesení

Dne 20. 4.2017 zveřejněno na úřední desce usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 11. 4. 2017.