Usnesení ze ZO 19.9.2016

Dne 27. 9. 2016 bylo na úřední desce zveřejněno usnesení ze zasedání ZO 19. 9. 2016.