Usnesení z ustavujícího zasedání

12. 5. 2016 bylo vyvěšeno na elektronickou úřední desku usnesení z ustavujícího zasedání, které proběhlo dne 9. 5. 2016