Usnesení 4. řádné zasedání

Dne 24. 6. 2016 bylo na el. úřední desku vloženo usnesení ze 4. řádného zasedání zastupitelstva obce Dasnice