usnesení 11

Dne 19. 9. 2017 vloženo na úřední desku Usnesení z 11 řádného zasedání zastupitelstva obce Dasnice konané 11. 9. 2017 a Informace o projednání výsledků kontroly MV ČR, včetně sdělení o způsobu nápravy a přijetí opatření k zamezení opakování nezákonných postupů.