Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

ČEZ Distribuce, a. s. si dovoluje upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů. Výzvu naleznete na úřední desce v sekci dokumenty z jiných úřadů.