ÚP Citice

27. 4. 2016 bylo vyvěšeno na elektronickou úřední desku Oznámení – projednání návrhu zadání změny č. 1 ÚP Citice.