ÚP

22. 11. 2017 vložena na úřední desku ” Veřejná vyhláška – opakované projednání – II. v pořadí upraveného a posouzeného návrhu územního plánu Dasnice s jeho odborným výkladem. Informace – V současné době je v rámci řízení (II. opakovaného veřejného projednání) v souvislosti s § 53 odst. 2 a dle § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn Návrh Územního plánu Dasnice včetně formulářů pro připomínky a námitky. Lhůta pro podání námitek, připomínek a stanovisek je do 15.01.2018. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.