Ukončení obnovy katastrálního operátu

Oznamujeme, že je dokončena obnova katastrálního operátu a bude vyložen k veřejnému nahlédnutí od 26. 6. do 12. 7. 2023 na OÚ Dasnice vždy v úřední dny. Zaměstnanec katastrálního úřadu bude na OÚ Dasnice přítomen ve dnech 26.6. 8:30 – 12 a 13 – 17 h, 28. 6. 13 – 16 h, 3. 7. 9 – 12 h, 10. 7. 13 – 17 h, 12. 7.  13 – 16 h.