Svoz objemného odpadu

Dne 2. 10. 2021 bude v areálu OÚ k dispozici kontejner na objemný odpad.