Svoz komunálního odpadu – změna času svozu

Od 17. 10. nastane změna v čase svozu komunálního odpadu. Svoz bude probíhat v brzkých ranních hodinách a je zapotřebí, aby občané zpřístupnili své sběrné nádoby v den vývozu již v 6 h ráno.